Õppetöö

Tunniplaan


  TUNNIPLAAN  2021/22

  •  

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Pilliõpetus

Eesti keel

Inglise keel

Käsitöö/

tehnol

Ajalugu

Vene keel

Elu- ja toimTÕK

Eesti k

Matem/LÕK

Ajalugu

2.

 

Muusika

Loodusõp

Pilliõpetus

Käsitöö/

Tehnol

Matem

Ajalugu

Elu- ja toimTÕK

Bioloogia

Eesti k/LÕK

Vene keel

3.

 

Liikumisõp.

Pilliõp/ liikum

Matem

Inglise k

Eesti kLÕK

Eesti keel

Matem/TÕK

Vene k

Ajalugu /LÕK

 

Geograafia

4.

 

Liikumisõp

Pilliõp/ liikum

Kunst

Kunst/LÕK

Käsitöö /tehnol

Loodusõp

TööõpeTÕK

Matem

Vene k

Eesti kLÕK

Inglise keel

5.

 

Rahvatants

õp Milvi Kull

Muusika

Eesti keel

Eesti kLÕK

Käsitöö /tehnol

Eesti keel/TÕK

Ajalugu

 

Geograafia

TehnolLÕK

Matem

6.

 

Palliring

Palliring

Palliring

Palliring

Inimeseõp

Ettevõtlus

Elu- ja toimTÕK

Inglise k

Loovtöö

Elu- ja olustik.

Ühiskonnaõp

7.

 

                           Puutöö õp. Jaanus Ermits

 

 

Usundiõp

Inglise k/LÕK

Karjääriõp

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Matemaatika

Eesti keel

Matem/LÕK

Loodusõp

Inglise k

Elu- ja toimTÕK

Kirjandus

 

Füüsika

LoodusõpLÕK

Matem

2.

 

Kunst

Eesti keel

Tööõpetus

Inglise k

InimeseõpLÕK

Kl. juhataja

Matem/TÕK

Loodusõp

Kirjandus

Eesti kLÕK

Bioloogia

 

3.

 

Eesti keel

Tööõpetus

Muusika

Muusika/LÕK

Liikumisõp

Matem/TÕK

MuusikaTÕK

Geograafia

Liikumisõp

Inglise keel

4.

 

Muusika

Kunst

Inglise keel

Loodusõp/LÕK

Liikumisõp

Eesti keel/TÕK

 

Matem

Liikumisõp

 

keemia

5.

 

 

Muusika

Loodusõp

Liikumisõp/LÕK

Inglise keel

Loodusõp

Elu- ja toimTÕK

Liikumisõp

Matem/LÕK

Kirjandus

6.

 

Kunstiring  õp Lelet Katrin Bristol

Kunstiring  õp Lelet Katrin Bristol

Matem

Liikumisõp/LÕK

Matem

Kirjandus

MatemTÕK

Liikumisõp

 

Inglise k

LoodusõpLÕK

Bioloogia

7.

 

Kunstiring õp Lelet Katrin Bristol   Kunstiring õp Lelet Katrin Bristol                  Spordiring  õp Leo Liiber              

 

Bioloogia

 

Füüsika

8.

 

Spordiring  õp Leo Liiber

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem

Eesti k /   log

Inglise k

Eesti k/LÕK

Muusika

Vene k

Elu- ja toimTÕK

Matem

Eesti k

Ajalugu

2.

 

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti k log/LÕK

Inglise k

Muusika/TÕK

Ajalugu

Kirjandus

Eesti kLÕK

Matem.

3.

 

Eesti k/   log

Inimeseõp

Inimeseõp

Inglise k

Elu-ja olustikuõp

Eesti keel

Ajalugu

Log.TÕK

Muusika

Matem/LÕK

Vene k

4.

 

Tööõpetus

Matem

Eesti k/ log

Matem

MatemLÕK

Matem

Ühiskonnaõp

Elu- ja toimTÕK

Vene k

 

Muusika/LÕK

Eesti keel

5.

 

 Rahvatants

 õp milvi Kull

 Rahvatants

 õp milvi Kull

Matem

 

Matem/LÕK

 

Eesti k/ Log

Matem/TÕK

Inglise k

Vene k

MatemLÕK

Ühiskonnaõp

6.

 

Robootika õp A. Rõigas                  Loodusring õp. Inga    

 

Eesti k/  log/TÕK

Ettevõtlusõp

 

Ajalugu/LÕK

Muusika

7.

 

Robootika õp A. Rõigas       Jalgpall õp. Kristjan Kask        

                               Lauluring õp Endel Purju

Inglise kLÕK

Lauluring

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Inglise keel

Loodusõp

RütmikaTÕK

Kunst

Matem/LÕK

Eesti k

2.

 

Matem

Tööõpetus

Matem

Liikumisõp

Elu-ja olustikuõp

Matem

Kunst/TÕK

Kirjandus

 

Inglise k

Elu-ja olustikuõp

Geograafia

3.

 

Eesti keel

Kunst

Muusika

Muusika

Inimeseõp

Kunst

 

Liikumisõp

Inglise k

 

Keemia

TehnolLÕK

 Liikumisõp

4.

 

Kunst

Matem

Eesti keel

Matem/LÕK

Loodusõp

Liikumisõp

 

Loodusõp

Kunst/LÕK

Liikumisõp

5.

 

 

Liikumisõp

Liikumisõp

Eesti k/LÕK

Liikumisõp

Kirjandus

Eesti kTÕK

Kunst

Bioloogia

InimeseõpLÕK

Matem

6.

 

 

 

 

 

Kirjandus

Inglise k

KunstTÕK

Käsitöö /tehnol

Inimeseõp/LÕK

Matem

7.

 

Spordiring  õp Leo Liiber

 

Inimeseõp.

Käsitöö /tehnol

 

Inglise keel

8.

 

      Spordiring  õp Leo Liiber      Noorkotkad (kokkuleppel) õp. Enn Pinsel       Spordiring  õp Leo Liiber         Noorkotkad (kokkuleppel) õp. Enn Pinsel  

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem

Eesti keel

Kunst

Inglise k

Eesti kLÕK

Kirjandus

Käsitöö /tehnol

TööõpeTÕK

Inimeseõp

Keemia

TehnolLÕK

Vene k

2.

 

Eesti keel

Eesti keel

Inglise k

Eesti k/LÕK

Matem

Käsitöö /tehnol

TööõpeTÕK

Vene keel

Geograafia

Eesti kLÕK

Füüsika

3.

 

Liikumisõp

Matem

Liikumisõp

Matem/LÕK

Inglise k

 

Matem/TÕK

Eesti keel

Vene k

TehnolLÕK

Keemia

4.

 

Loodusõp

Liikumisõp.

Matem

Loodusõp/LÕK

Informaatika

Vene k

Eesti kTÕK

Matem

Füüsika

LoodusõpLÕK

Kirjandus

5.

 

Mudilaskoor

Õp. Vilja Vister

Mudilaskoor

Õp. Vilja Vister

Mudilaskoor

Õp. Vilja Vister

Mudilaskoor

Õp. Vilja Vister

Ajalugu

 

Inglise keel

TööõpeTÕK

 

Käsitöö /tehn/LÕK

Käsitöö /tehnol

6.

 

                                            Inglise keele ring õp. Airika Gaston       

 

TööõpeTÕK

 

Käsitöö /tehn

LoodusõpLÕK

Käsitöö /tehnol

 

 

Rattaring õp. Jaanus Ermits                         Inglise keele ring õp. Airika Gaston       Kodutütred (kokkuleppel)  õp Ebe Õnne

Lauatennis   17.00 õp. Rivo Saaremäe

Võrkpall pühapäeval 17.30 -19-00   õp. Anneli Roosalu

 

  TUNNIPLAAN  2021/22

 

 

Rattaring õp. Jaanus Ermits                         Inglise keele ring õp. Airika Gaston       Kodutütred (kokkuleppel)  õp Ebe Õnne

Lauatennis   17.00 õp. Rivo Saaremäe

Võrkpall pühapäeval 17.30 -19-00   õp. Anneli Roosalu

 

  •  

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Pilliõpetus

Eesti keel

Inglise keel

Käsitöö/

tehnol

Ajalugu

Vene keel

Elu- ja toimTÕK

Eesti k

Matem/LÕK

Ajalugu

2.

 

Muusika

Loodusõp

Pilliõpetus

Käsitöö/

Tehnol

Matem

Ajalugu

Elu- ja toimTÕK

Bioloogia

Eesti k/LÕK

Vene keel

3.

 

Liikumisõp.

Pilliõp/ liikum

Matem

Inglise k

Eesti kLÕK

Eesti keel

Matem/TÕK

Vene k

Ajalugu /LÕK

 

Geograafia

4.

 

Liikumisõp

Pilliõp/ liikum

Kunst

Kunst/LÕK

Käsitöö /tehnol

Loodusõp

TööõpeTÕK

Matem

Vene k

Eesti kLÕK

Inglise keel

5.

 

Rahvatants

õp Milvi Kull

Muusika

Eesti keel

Eesti kLÕK

Käsitöö /tehnol

Eesti keel/TÕK

Ajalugu

 

Geograafia

TehnolLÕK

Matem

6.

 

Palliring

Palliring

Palliring

Palliring

Inimeseõp

Ettevõtlus

Elu- ja toimTÕK

Inglise k

Loovtöö

Elu- ja olustik.

Ühiskonnaõp

7.

 

                           Puutöö õp. Jaanus Ermits

 

 

Usundiõp

Inglise k/LÕK

Karjääriõp

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Matemaatika

Eesti keel

Matem/LÕK

Loodusõp

Inglise k

Elu- ja toimTÕK

Kirjandus

 

Füüsika

LoodusõpLÕK

Matem

2.

 

Kunst

Eesti keel

Tööõpetus

Inglise k

InimeseõpLÕK

Kl. juhataja

Matem/TÕK

Loodusõp

Kirjandus

Eesti kLÕK

Bioloogia

 

3.

 

Eesti keel

Tööõpetus

Muusika

Muusika/LÕK

Liikumisõp

Matem/TÕK

MuusikaTÕK

Geograafia

Liikumisõp

Inglise keel

4.

 

Muusika

Kunst

Inglise keel

Loodusõp/LÕK

Liikumisõp

Eesti keel/TÕK

 

Matem

Liikumisõp

 

keemia

5.

 

 

Muusika

Loodusõp

Liikumisõp/LÕK

Inglise keel

Loodusõp

Elu- ja toimTÕK

Liikumisõp

Matem/LÕK

Kirjandus

6.

 

Kunstiring  õp Lelet Katrin Bristol

Kunstiring  õp Lelet Katrin Bristol

Matem

Liikumisõp/LÕK

Matem

Kirjandus

MatemTÕK

Liikumisõp

 

Inglise k

LoodusõpLÕK

Bioloogia

7.

 

Kunstiring õp Lelet Katrin Bristol   Kunstiring õp Lelet Katrin Bristol                  Spordiring  õp Leo Liiber              

 

Bioloogia

 

Füüsika

8.

 

Spordiring  õp Leo Liiber

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem

Eesti k /   log

Inglise k

Eesti k/LÕK

Muusika

Vene k

Elu- ja toimTÕK

Matem

Eesti k

Ajalugu

2.

 

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti k log/LÕK

Inglise k

Muusika/TÕK

Ajalugu

Kirjandus

Eesti kLÕK

Matem.

3.

 

Eesti k/   log

Inimeseõp

Inimeseõp

Inglise k

Elu-ja olustikuõp

Eesti keel

Ajalugu

Log.TÕK

Muusika

Matem/LÕK

Vene k

4.

 

Tööõpetus

Matem

Eesti k/ log

Matem

MatemLÕK

Matem

Ühiskonnaõp

Elu- ja toimTÕK

Vene k

 

Muusika/LÕK

Eesti keel

5.

 

 Rahvatants

 õp milvi Kull

 Rahvatants

 õp milvi Kull

Matem

 

Matem/LÕK

 

Eesti k/ Log

Matem/TÕK

Inglise k

Vene k

MatemLÕK

Ühiskonnaõp

6.

 

Robootika õp A. Rõigas                  Loodusring õp. Inga    

 

Eesti k/  log/TÕK

Ettevõtlusõp

 

Ajalugu/LÕK

Muusika

7.

 

Robootika õp A. Rõigas       Jalgpall õp. Kristjan Kask        

                               Lauluring õp Endel Purju

Inglise kLÕK

Lauluring

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Inglise keel

Loodusõp

RütmikaTÕK

Kunst

Matem/LÕK

Eesti k

2.

 

Matem

Tööõpetus

Matem

Liikumisõp

Elu-ja olustikuõp

Matem

Kunst/TÕK

Kirjandus

 

Inglise k

Elu-ja olustikuõp

Geograafia

3.

 

Eesti keel

Kunst

Muusika

Muusika

Inimeseõp

Kunst

 

Liikumisõp

Inglise k

 

Keemia

TehnolLÕK

 Liikumisõp

4.

 

Kunst

Matem

Eesti keel

Matem/LÕK

Loodusõp

Liikumisõp

 

Loodusõp

Kunst/LÕK

Liikumisõp

5.

 

 

Liikumisõp

Liikumisõp

Eesti k/LÕK

Liikumisõp

Kirjandus

Eesti kTÕK

Kunst

Bioloogia

InimeseõpLÕK

Matem

6.

 

 

 

 

 

Kirjandus

Inglise k

KunstTÕK

Käsitöö /tehnol

Inimeseõp/LÕK

Matem

7.

 

Spordiring  õp Leo Liiber

 

Inimeseõp.

Käsitöö /tehnol

 

Inglise keel

8.

 

      Spordiring  õp Leo Liiber      Noorkotkad (kokkuleppel) õp. Enn Pinsel       Spordiring  õp Leo Liiber         Noorkotkad (kokkuleppel) õp. Enn Pinsel  

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem

Eesti keel

Kunst

Inglise k

Eesti kLÕK

Kirjandus

Käsitöö /tehnol

TööõpeTÕK

Inimeseõp

Keemia

TehnolLÕK

Vene k

2.

 

Eesti keel

Eesti keel

Inglise k

Eesti k/LÕK

Matem

Käsitöö /tehnol

TööõpeTÕK

Vene keel

Geograafia

Eesti kLÕK

Füüsika

3.

 

Liikumisõp

Matem

Liikumisõp

Matem/LÕK

Inglise k

 

Matem/TÕK

Eesti keel

Vene k

TehnolLÕK

Keemia

4.

 

Loodusõp

Liikumisõp.

Matem

Loodusõp/LÕK

Informaatika

Vene k

Eesti kTÕK

Matem

Füüsika

LoodusõpLÕK

Kirjandus

5.

 

Mudilaskoor

Õp. Vilja Vister

Mudilaskoor

Õp. Vilja Vister

Mudilaskoor

Õp. Vilja Vister

Mudilaskoor

Õp. Vilja Vister

Ajalugu

 

Inglise keel

TööõpeTÕK

 

Käsitöö /tehn/LÕK

Käsitöö /tehnol

6.

 

                                            Inglise keele ring õp. Airika Gaston       

 

TööõpeTÕK

 

Käsitöö /tehn

LoodusõpLÕK

Käsitöö /tehnol