Õppetöö

Tunniplaan


  TUNNIPLAAN  2021/22

  •  

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Pilliõpetus

Eesti keel

Inglise keel

Käsitöö/

tehnol

Ajalugu

Vene keel

Elu- ja toimTÕK

Eesti k

Matem/LÕK

Ajalugu

2.

 

Muusika

Loodusõp

Pilliõpetus

Käsitöö/

Tehnol

Matem

Ajalugu

Elu- ja toimTÕK

Bioloogia

Eesti k/LÕK

Vene keel

3.

 

Liikumisõp.

Pilliõp/ liikum

Liikumisõp

 

Inglise k

Eesti kLÕK

Eesti keel

Matem/TÕK

Vene k

Ajalugu /LÕK

 

Geograafia

4.

 

Liikumisõp

Pilliõp/ liikum

Kunst

Kunst/LÕK

Käsitöö /tehnol

Loodusõp

TööõpeTÕK

Matem

Vene k

Eesti kLÕK

Inglise keel

5.

 

 

Muusika

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Käsitöö /tehnol

Eesti keel/TÕK

Ajalugu

 

Geograafia

TehnolLÕK

Matem

6.

 

Palliring

Palliring

Palliring

Palliring

 

Ettevõtlus

Elu- ja toimTÕK

Inglise k

Loovtöö

Elu- ja olustik.

Ühiskonnaõp

7.

 

                           Puutöö õp. Jaanus Ermits

 

 

Usundiõp

Inglise keel

tehnLÕK

Karjääriõp

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Matemaatika

Inglise keel

 

Matem/LÕK

Loodusõp

Liikumisõp/TÕK

Kirjandus

 

Füüsika

LiikumisõpLÕK

Matem

2.

 

Kunst

Eesti keel

Tööõpetus

Inglise k

InimeseõpLÕK

Inimeseõp

 

Matem/TÕK

Liikumisõp

Kirjandus

Eesti kLÕK

Keemia

3.

 

Eesti keel

Tööõpetus

Muusika

Muusika/LÕK

Liikumisõp

Kirjandus

MuusikaTÕK

Geograafia

Keemia

LoodusõpLÕK

Inglise keel

4.

 

Muusika

Kunst

Eesti keel

Loodusõp/LÕK

Kirjandus

Inglise keel

Elu-ja toimTÕK

Matem

Liikumisõp

LoodusõpLÕK

Liikumisõp

5.

 

 

Muusika

Loodusõp

Liikumisõp/LÕK

Inglise keel

Loodusõp

Elu- ja toimTÕK

loodusõp

Matem/LÕK

Kirjandus

6.

 

Kunstiring  õp Lelet Katrin Bristol

Kunstiring  õp Lelet Katrin Bristol

Matem

Liikumisõp/LÕK

Matem

Eesti keel/TÕK

 

 

Inglise k/LÕK

 

Bioloogia

7.

 

Kunstiring õp Lelet Katrin Bristol   Kunstiring õp Lelet Katrin Bristol                  Spordiring  õp Leo Liiber              

 

Bioloogia

 

Füüsika

8.

 

Spordiring  õp Leo Liiber

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem

Eesti k /   log

Inglise k

Eesti k/LÕK

Muusika

Vene k

Elu- ja toimTÕK

Matem

Eesti k

Ajalugu

2.

 

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti k log/LÕK

Inglise k

Muusika/TÕK

Ajalugu

Kirjandus

Eesti kLÕK

Matem.

3.

 

Eesti k/   log

Inimeseõp

Inimeseõp

Inglise k

Elu-ja olustikuõp

Eesti keel

Ajalugu

Log.TÕK

Muusika

Matem/LÕK

Vene k

4.

 

Tööõpetus

Matem

Eesti k/ log

Matem

MatemLÕK

Matem

Ühiskonnaõp

Elu- ja toimTÕK

Vene k

 

Muusika/LÕK

Eesti keel

5.

 

 Rahvatants

 õp Milvi Kull

 Rahvatants

 õp Milvi Kull

Matem

 

Matem/LÕK

 

Eesti k/ Log

Matem/TÕK

Inglise k

Vene k

MatemLÕK

Ühiskonnaõp

6.

 

Robootika õp A. Rõigas                  Loodusring õp. Inga    

 

Eesti k/  log/TÕK

Ettevõtlusõp

 

Ajalugu/LÕK

Muusika

7.

 

Robootika õp A. Rõigas       Jalgpall õp. Rain Tölpus        

                              

Inimeseõp.

 

 

 

Lauluring

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Liikumisõp

 

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Loodusõp

 

Liikumisõp/TÕK

Kunst

Matem/LÕK

Eesti k

2.

 

Matem

 

Matem

 

Eesti k/LÕK

 

Matem

Kunst/TÕK

Kirjandus

 

Inglise k

LiikumisõpLÕK

Geograafia

3.

 

Eesti keel

Kunst

Muusika

Muusika

InimeseõpLÕK

Kunst

 

Loodusõp

KunstTÕK

Matem

Liikumisõp

Inglise kLÕK

 Liikumisõp

4.

 

Kunst

Eesti keel

Eesti keel

 

Matem/LÕK

Inglise keel

Matem/TÕK

Liikumisõp

 

Kunst/LÕK

Kirjandus

5.

 

 

Tööõpetus

Matem

 

Liikumisõp

Elu-ja olustikuõp

Liikumisõp

Inglise keel

RütmikaTÕK

Kunst

Bioloogia

InimeseõpLÕK

Matem

6.

 

 

 Matem

 

 

 

Liikumisõp

 

Kirjandus

Eesti kTÕK

Käsitöö /tehnol

Inimeseõp/LÕK

Inglise keel

7.

 

Spordiring  õp Leo Liiber

 

 

Käsitöö /tehnol

Käsitöö

Elu- ja olustLÕK

 

8.

 

      Spordiring  õp Leo Liiber      Noorkotkad (kokkuleppel) õp. Enn Pinsel       Spordiring  õp Leo Liiber         Noorkotkad (kokkuleppel) õp. Enn Pinsel  

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem

Eesti keel

Kunst

Inglise k

Eesti kLÕK

Kirjandus

Käsitöö /tehnol

TööõpeTÕK

Inimeseõp

Keemia

TehnolLÕK

Vene k

2.

 

Eesti keel

Eesti keel

Inglise k

Eesti k/LÕK

Matem

Käsitöö /tehnol

TööõpeTÕK

Vene keel

Geograafia

Eesti kLÕK

Füüsika

3.

 

Liikumisõp

Matem

Liikumisõp

Matem/LÕK

Inglise k

 

Matem/TÕK

Eesti keel

Vene k

TehnolLÕK

Keemia

4.

 

Loodusõp

Liikumisõp.

Matem

Loodusõp/LÕK

Informaatika

Vene k

Eesti kTÕK

Inglise keel

Füüsika

LoodusõpLÕK

Matem

5.

 

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Ajalugu

 

Inglise keel

TööõpeTÕK

Loodusõp

 

Käsitöö /tehn/LÕK

Bioloogia

6.

 

                                            Inglise keele ring õp. Airika Gaston       

Kl. juhat.

TööõpeTÕK

 

tehnoloogia

LoodusõpLÕK

 

 

Rattarring õp. Jaanus Ermits                         Inglise keele ring õp. Airika Gaston       Kodutütred (kokkuleppel)  õp Ebe Õnne

Lauatennis   17.00 õp. Mats Tõhk

Võrkpall pühapäeval 17.30 -19-00   õp. Anneli Roosalu

 

 

  TUNNIPLAAN  2021/22

 

Rattarring õp. Jaanus Ermits                         Inglise keele ring õp. Airika Gaston       Kodutütred (kokkuleppel)  õp Ebe Õnne

Lauatennis   17.00 õp. Mats Tõhk

Võrkpall pühapäeval 17.30 -19-00   õp. Anneli Roosalu

 

 

  •  

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Pilliõpetus

Eesti keel

Inglise keel

Käsitöö/

tehnol

Ajalugu

Vene keel

Elu- ja toimTÕK

Eesti k

Matem/LÕK

Ajalugu

2.

 

Muusika

Loodusõp

Pilliõpetus

Käsitöö/

Tehnol

Matem

Ajalugu

Elu- ja toimTÕK

Bioloogia

Eesti k/LÕK

Vene keel

3.

 

Liikumisõp.

Pilliõp/ liikum

Liikumisõp

 

Inglise k

Eesti kLÕK

Eesti keel

Matem/TÕK

Vene k

Ajalugu /LÕK

 

Geograafia

4.

 

Liikumisõp

Pilliõp/ liikum

Kunst

Kunst/LÕK

Käsitöö /tehnol

Loodusõp

TööõpeTÕK

Matem

Vene k

Eesti kLÕK

Inglise keel

5.

 

 

Muusika

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Käsitöö /tehnol

Eesti keel/TÕK

Ajalugu

 

Geograafia

TehnolLÕK

Matem

6.

 

Palliring

Palliring

Palliring

Palliring

 

Ettevõtlus

Elu- ja toimTÕK

Inglise k

Loovtöö

Elu- ja olustik.

Ühiskonnaõp

7.

 

                           Puutöö õp. Jaanus Ermits

 

 

Usundiõp

Inglise keel

tehnLÕK

Karjääriõp

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Matemaatika

Inglise keel

 

Matem/LÕK

Loodusõp

Liikumisõp/TÕK

Kirjandus

 

Füüsika

LiikumisõpLÕK

Matem

2.

 

Kunst

Eesti keel

Tööõpetus

Inglise k

InimeseõpLÕK

Inimeseõp

 

Matem/TÕK

Liikumisõp

Kirjandus

Eesti kLÕK

Keemia

3.

 

Eesti keel

Tööõpetus

Muusika

Muusika/LÕK

Liikumisõp

Kirjandus

MuusikaTÕK

Geograafia

Keemia

LoodusõpLÕK

Inglise keel

4.

 

Muusika

Kunst

Eesti keel

Loodusõp/LÕK

Kirjandus

Inglise keel

Elu-ja toimTÕK

Matem

Liikumisõp

LoodusõpLÕK

Liikumisõp

5.

 

 

Muusika

Loodusõp

Liikumisõp/LÕK

Inglise keel

Loodusõp

Elu- ja toimTÕK

loodusõp

Matem/LÕK

Kirjandus

6.

 

Kunstiring  õp Lelet Katrin Bristol

Kunstiring  õp Lelet Katrin Bristol

Matem

Liikumisõp/LÕK

Matem

Eesti keel/TÕK

 

 

Inglise k/LÕK

 

Bioloogia

7.

 

Kunstiring õp Lelet Katrin Bristol   Kunstiring õp Lelet Katrin Bristol                  Spordiring  õp Leo Liiber              

 

Bioloogia

 

Füüsika

8.

 

Spordiring  õp Leo Liiber

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem

Eesti k /   log

Inglise k

Eesti k/LÕK

Muusika

Vene k

Elu- ja toimTÕK

Matem

Eesti k

Ajalugu

2.

 

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti k log/LÕK

Inglise k

Muusika/TÕK

Ajalugu

Kirjandus

Eesti kLÕK

Matem.

3.

 

Eesti k/   log

Inimeseõp

Inimeseõp

Inglise k

Elu-ja olustikuõp

Eesti keel

Ajalugu

Log.TÕK

Muusika

Matem/LÕK

Vene k

4.

 

Tööõpetus

Matem

Eesti k/ log

Matem

MatemLÕK

Matem

Ühiskonnaõp

Elu- ja toimTÕK

Vene k

 

Muusika/LÕK

Eesti keel

5.

 

 Rahvatants

 õp Milvi Kull

 Rahvatants

 õp Milvi Kull

Matem

 

Matem/LÕK

 

Eesti k/ Log

Matem/TÕK

Inglise k

Vene k

MatemLÕK

Ühiskonnaõp

6.

 

Robootika õp A. Rõigas                  Loodusring õp. Inga    

 

Eesti k/  log/TÕK

Ettevõtlusõp

 

Ajalugu/LÕK

Muusika

7.

 

Robootika õp A. Rõigas       Jalgpall õp. Rain Tölpus        

                              

Inimeseõp.

 

 

 

Lauluring

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Liikumisõp

 

Eesti keel

Eesti k/LÕK

Loodusõp

 

Liikumisõp/TÕK

Kunst

Matem/LÕK

Eesti k

2.

 

Matem

 

Matem

 

Eesti k/LÕK

 

Matem

Kunst/TÕK

Kirjandus

 

Inglise k

LiikumisõpLÕK

Geograafia

3.

 

Eesti keel

Kunst

Muusika

Muusika

InimeseõpLÕK

Kunst

 

Loodusõp

KunstTÕK

Matem

Liikumisõp

Inglise kLÕK

 Liikumisõp

4.

 

Kunst

Eesti keel

Eesti keel

 

Matem/LÕK

Inglise keel

Matem/TÕK

Liikumisõp

 

Kunst/LÕK

Kirjandus

5.

 

 

Tööõpetus

Matem

 

Liikumisõp

Elu-ja olustikuõp

Liikumisõp

Inglise keel

RütmikaTÕK

Kunst

Bioloogia

InimeseõpLÕK

Matem

6.

 

 

 Matem

 

 

 

Liikumisõp

 

Kirjandus

Eesti kTÕK

Käsitöö /tehnol

Inimeseõp/LÕK

Inglise keel

7.

 

Spordiring  õp Leo Liiber

 

 

Käsitöö /tehnol

Käsitöö

Elu- ja olustLÕK

 

8.

 

      Spordiring  õp Leo Liiber      Noorkotkad (kokkuleppel) õp. Enn Pinsel       Spordiring  õp Leo Liiber         Noorkotkad (kokkuleppel) õp. Enn Pinsel  

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem

Eesti keel

Kunst

Inglise k

Eesti kLÕK

Kirjandus

Käsitöö /tehnol

TööõpeTÕK

Inimeseõp

Keemia

TehnolLÕK

Vene k

2.

 

Eesti keel

Eesti keel

Inglise k

Eesti k/LÕK

Matem

Käsitöö /tehnol

TööõpeTÕK

Vene keel

Geograafia

Eesti kLÕK

Füüsika

3.

 

Liikumisõp

Matem

Liikumisõp

Matem/LÕK

Inglise k

 

Matem/TÕK

Eesti keel

Vene k

TehnolLÕK

Keemia

4.

 

Loodusõp

Liikumisõp.

Matem

Loodusõp/LÕK

Informaatika

Vene k

Eesti kTÕK

Inglise keel

Füüsika

LoodusõpLÕK

Matem

5.

 

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Ajalugu

 

Inglise keel

TööõpeTÕK

Loodusõp

 

Käsitöö /tehn/LÕK

Bioloogia

6.

 

                                            Inglise keele ring õp. Airika Gaston       

Kl. juhat.

TööõpeTÕK

 

tehnoloogia

LoodusõpLÕK