Õppetöö

Tunniplaan


  TUNNIPLAAN  2022/23

  •  

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem

Eesti keel

Inglise keel/

Elu-ja olustLÕK

Matem

Eesti keel/LÕK

 

Vene k

 

Liikumisõp/TÕK

Matem

LiikumTÕK

Ajalugu/

tööõpLÕK

2.

 

Muusika

Eesti keel

Loodusõp/LÕK

Liikumisõp

Liikumisõp/LÕK

 

Ajalugu

 

Inglise keel/Kunst ja käel.tegTÕK

Eesti k/ Kunst ja käel.tegTÕK

Matem/LÕK

3.

 

Eesti keel

Tööõpetus

Matem

Liikumisõp

Liikumisõp

TööõpLÕK

Kunst

Vene k

Eesti keelTÕK

Ajalugu

Eesti keelTÕK

Eesti k/LÕK

4.

 

Kunst

Matem

Eesti keel

Kunst

Informaatika/

tööõpLÕK

Inglise keel

Matem/

MatemTÕK

Vene k

matemTÕK

Liikumisõp/LÕK

5.

 

Rahvatants õp Milvi Kull

Rahvatants õp Milvi Kull

Liikumisõp/LÕK

Inglise keel

Tehnoloogiaõp.

Elu- ja olustLÕK

Liikumisõp

Ajalugu

RütmikaTÕK

Loovtöö

RütmikaTÕK

Vene keel/

tööõpLÕK

6.

 

Loodusring õp Inga Tiirats

Loodusring õp Inga Tiirats

Loodusring õp Inga Tiirats

Loodusring õp Inga Tiirats

Tehnoloogiaõp.

Inglise kLÕK

Matem

Kunst/ Kunst ja käel.tegTÕK

Liikumisõp/  Kunst ja käel.tegTÕK

Uhiskonnaõp/

tööõp/  inglLÕK

7.

 

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliiring õp. Jarek Tigane

Usundiõp/

tööõpeTÕK

Kunst

TööõpeTÕK

Tehnol/tööõpLÕK

Käsitöö ja kodun.

8.

 

 

Spordiring õp. Jarek Tigane

Spordiring õp. Jarek Tigane

Spordiring õp. Jarek Tigane

Spordiring õp. Jarek Tigane

Spordiring õp. Jarek Tigane

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Eesti keel

Inglise k/ eesti kLÕK

Matem

Loodusõp/LÕK

Inimeseõp

Kirjandus/

Eesti kTÕK

Füüsika

Eesti kTÕK

Matem/LÕK

2.

 

Eesti keel

Muusika

Liikumisõp/

LÕK

Inglise k

 

Inimeseõp/LÕK

 

Ettevõtlus

Eesti keel

Elu- ja toimTÕK

Matem

Elu- ja toimTÕK

Keemia/

loodusõpLÕK

3.

 

Liikumisõp

Loodusõp

Muusika

LoodusõpLÕK

Muusika

Matem/LÕK

 

Kirjandus

Inglise k/

 eesti kTÕK

Keemia elu- ja eesti kTÕK

Geograafia

Eesti kLÕK

4.

 

Muusika

Liikumisõp

 

Kunst

liikumisõpLÕK

Eesti keel

Inglise keel/

Eesti keelLÕK

Eesti keel

Matem/

MatemTÕK

Geograafia

matemTÕK

Füüsika/

loodusõpLÕK

5.

 

Puutöö õp Jaanus Ermits

Inimeseõp

 

Eesti k/LÕK

Puutöö õp Jaanus Ermits

Matem/LÕK

 

Loodusõp

Loodusõp/ elu- ja toimetTÕK

Kirjandus/ elu- ja toimetTÕK

Inglise k/LÕK

6.

 

 

Rahvatants õp Milvi Kull

Rahvatants õp Milvi Kull

Rahvatants õp Milvi Kull

Inimeseõp/elu-ja olustukLÕK

Matem

 

Inglise k

 

Bioloogia/

inimeseõpLÕK

7.

 

                   Inglise keele ring õp. Airika Gaston     Inglise keele ring õp. Airika Gaston/  Puutöö õp Jaanus Ermits

Inglise keele ring õp. Airika Gaston

 

Kirjandus/

eesti kLÕK

8.

 

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Mulgi folklooriõp.

Matem

Inglise k/

tööõpLÕK

Matem

Muusika/LÕK

Vene k

 

Liikumisõp/TÕK

Eesti k

liikumTÕK

Ajalugu/LÕK

2.

 

Eesti keel

Mulgi folklooriõp.

Matem/LÕK

 

Eesti k

Inglise k/

Eesti kLÕK

Muusika

Ajalugu/

muusikaTÕK

Liikumisõp

muusikaTÕK

Keemia/

loodusõpLÕK

3.

 

Eesti keel

 

Tööõpetus

Muusika/LÕK

Mulgi folklooriõp

muusika

Eesti k/LÕK

Ajalugu

 

Muusika/TÕK

Füüsika

muusikaTÕK

Vene keel/

Elu- ja olustLÕK

4.

 

Tööõpetus

Eesti keel

Muusika

Mulgi folklooriõp

Eesti kLÕK

Inglise keel

Matem/LÕK

Ühiskonnaõp

 

Vene k/

valikTÕK

Muusika

valikTÕK

Füüsika/

loodusõpLÕK

5.

 

 

Kunst

Eesti k/LÕK

 

Liikumisõp

Liikumisõp/LÕK

Matem

Loodusõp/

Elu- ja toimetTÕK

Vene

k Elu- ja toimetTÕK eel

Ühiskonnaõp/

Eesti kLÕK

6.

 

Kunstiring õp Bristol / robootika

Kunstiring õp Bristol/ robootika

Kunstiring õp  Bristol/ robootika

Loodusõp

Ajalugu/

inimeseõpLÕK

Liikumisõp

 

Vene keel

Elu- ja toimetTÕK

Ajalugu

Elu- ja toimetTÕK

Muusika/LÕK

7.

 

Kunstiring õp Lelet Katin Bristol/ Robootika õp Artur Rõigas/ rattaring õp Jaanus Ermits

     Muusikaring õp Endel Purju                          

     Muusikaring õp Endel Purju                          

Geograafia/

Elu- ja toimetTÕK

Keemia

Elu- ja toimetTÕK

Liikumisõp/LÕK

8.

 

 

 

 

     Muusikaring õp Endel Purju                          

     Muusikaring õp Endel Purju                          

     Muusikaring õp Endel Purju                          

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Loodusõp

Liikumisõp

 

Eesti k/LÕK

Loodusõp

 

Inglise k/LÕK

 

Eesti keel

Inimeseõp/

tööõpeTÕK

Käsitöö /tehnol

tööõpeTÕK

Matem/LÕK

 

2.

 

Matem

 Matem

 

Matem/LÕK

 

Eesti k

 

Matem/LÕK

Loodusõp

Kirjandus/

Eesti kTÕK

Käsitöö /tehnol

Eesti kTÕK

Inglise k/

tööõpetusLÕK

3.

 

Eesti k/ log

Eesti keel

Matem/LÕK

Eesti k

 

Kunst/LÕK

 

Kirjandus

Inglisek/

Eesti kTÕK

Matem

Eesti kTÕK

Geograafia/

tööõpetusLÕK

4.

 

Liikumisõp

Kunst

 

Eesti k/LÕK/log

 

Inglise k

 

Kirjandus

Eesti kTÕK

Matem

Käsitöö /tehnol

tööõpeTÕK

Bioloogia

tööõpeTÕK

Karjääriõp/

tööõpLÕK

5.

 

 

Eesti k/log

Tööõpetus/

LÕK

Matem

Matem/LÕK

 

Inglise k

 

Käsitöö /tehnol

tööõpeTÕK

Bioloogia

tööõpeTÕK

Eesti k/LÕK

6.

 

 

 

Inimeseõp/

LÕK

Tehnol.õp

Käsitöö ja kodund

/tööõpLÕK

Käsitöö/

tehnoloogia

Matem /

matemTÕK

Kirjandus

matemTÕK

Inglise k/LÕK

TehnoloogiaLÕK

7.

 

Noorkotkad õp Enn Pinsel

Noorkotkad õp Enn Pinsel

Noorkotkad õp Enn Pinsel

Tehnol.õp

Käsitöö ja kodund

/tööõpLÕK

Käsitöö/

tehnoloogia

Bioloogia/

tööõpeTÕK

Inglise k

tööõpeTÕK

Noorkotkad õp Enn Pinsel

8.

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem

matem

Eesti k/LÕK

Eesti k

Kirjandus/

Eesti kLÕK

Loodusõp

Matem /

matemTÕK

Inglise k

matemTÕK

Vene k/

Elu- ja olustLÕK

2.

 

Eesti keel

Eesti k

Inglise k/

Elu- ja olustLÕK

Matem

Loodusõp/LÕK

Vene keel

Ettevõtlus/

Elu- ja toimetTÕK

Matem

Elu- ja toimetTÕK

Kirjandus/

Eesti kLÕK

3.

 

Liikumisõp

muusika

Kunst/LÕK

Eesti k

Eesti k/LÕK

Inglise keel

Vene keel/

valikTÕK

Geograafia

valikTÕK

Matem/LÕK

4.

 

Kunst

Liikumisõp.

Matem/LÕK

 

Inglise k

Matem

Eesti keel/TÕK

 

Vene k

Eesti kTÕK

Bioloogia

MatemLÕK

5.

 

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Ajalugu

 

Eesti keel

 

Inimeseõp

tööõpeTÕK

Matem

6.

 

 

Kodutütred õp Ebe Õnne /Jalgpall õp Rain Tölpus

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

tööõpeTÕK

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

7.

 

 

Kodutütred õp Ebe Õnne/

Kodutütred õp Ebe Õnne

Kodutütred õp Ebe Õnne

Kodutütred õp Ebe Õnne

Kodutütred õp Ebe Õnne

8

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk 

 

 

 

  TUNNIPLAAN  2022/23

 

 

  •  

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem

Eesti keel

Inglise keel/

Elu-ja olustLÕK

Matem

Eesti keel/LÕK

 

Vene k

 

Liikumisõp/TÕK

Matem

LiikumTÕK

Ajalugu/

tööõpLÕK

2.

 

Muusika

Eesti keel

Loodusõp/LÕK

Liikumisõp

Liikumisõp/LÕK

 

Ajalugu

 

Inglise keel/Kunst ja käel.tegTÕK

Eesti k/ Kunst ja käel.tegTÕK

Matem/LÕK

3.

 

Eesti keel

Tööõpetus

Matem

Liikumisõp

Liikumisõp

TööõpLÕK

Kunst

Vene k

Eesti keelTÕK

Ajalugu

Eesti keelTÕK

Eesti k/LÕK

4.

 

Kunst

Matem

Eesti keel

Kunst

Informaatika/

tööõpLÕK

Inglise keel

Matem/

MatemTÕK

Vene k

matemTÕK

Liikumisõp/LÕK

5.

 

Rahvatants õp Milvi Kull

Rahvatants õp Milvi Kull

Liikumisõp/LÕK

Inglise keel

Tehnoloogiaõp.

Elu- ja olustLÕK

Liikumisõp

Ajalugu

RütmikaTÕK

Loovtöö

RütmikaTÕK

Vene keel/

tööõpLÕK

6.

 

Loodusring õp Inga Tiirats

Loodusring õp Inga Tiirats

Loodusring õp Inga Tiirats

Loodusring õp Inga Tiirats

Tehnoloogiaõp.

Inglise kLÕK

Matem

Kunst/ Kunst ja käel.tegTÕK

Liikumisõp/  Kunst ja käel.tegTÕK

Uhiskonnaõp/

tööõp/  inglLÕK

7.

 

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliring õp. Jarek Tigane

Palliiring õp. Jarek Tigane

Usundiõp/

tööõpeTÕK

Kunst

TööõpeTÕK

Tehnol/tööõpLÕK

Käsitöö ja kodun.

8.

 

 

Spordiring õp. Jarek Tigane

Spordiring õp. Jarek Tigane

Spordiring õp. Jarek Tigane

Spordiring õp. Jarek Tigane

Spordiring õp. Jarek Tigane

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Eesti keel

Eesti keel

Inglise k/ eesti kLÕK

Matem

Loodusõp/LÕK

Inimeseõp

Kirjandus/

Eesti kTÕK

Füüsika

Eesti kTÕK

Matem/LÕK

2.

 

Eesti keel

Muusika

Liikumisõp/

LÕK

Inglise k

 

Inimeseõp/LÕK

 

Ettevõtlus

Eesti keel

Elu- ja toimTÕK

Matem

Elu- ja toimTÕK

Keemia/

loodusõpLÕK

3.

 

Liikumisõp

Loodusõp

Muusika

LoodusõpLÕK

Muusika

Matem/LÕK

 

Kirjandus

Inglise k/

 eesti kTÕK

Keemia elu- ja eesti kTÕK

Geograafia

Eesti kLÕK

4.

 

Muusika

Liikumisõp

 

Kunst

liikumisõpLÕK

Eesti keel

Inglise keel/

Eesti keelLÕK

Eesti keel

Matem/

MatemTÕK

Geograafia

matemTÕK

Füüsika/

loodusõpLÕK

5.

 

Puutöö õp Jaanus Ermits

Inimeseõp

 

Eesti k/LÕK

Puutöö õp Jaanus Ermits

Matem/LÕK

 

Loodusõp

Loodusõp/ elu- ja toimetTÕK

Kirjandus/ elu- ja toimetTÕK

Inglise k/LÕK

6.

 

 

Rahvatants õp Milvi Kull

Rahvatants õp Milvi Kull

Rahvatants õp Milvi Kull

Inimeseõp/elu-ja olustukLÕK

Matem

 

Inglise k

 

Bioloogia/

inimeseõpLÕK

7.

 

                   Inglise keele ring õp. Airika Gaston     Inglise keele ring õp. Airika Gaston/  Puutöö õp Jaanus Ermits

Inglise keele ring õp. Airika Gaston

 

Kirjandus/

eesti kLÕK

8.

 

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Mulgi folklooriõp.

Matem

Inglise k/

tööõpLÕK

Matem

Muusika/LÕK

Vene k

 

Liikumisõp/TÕK

Eesti k

liikumTÕK

Ajalugu/LÕK

2.

 

Eesti keel

Mulgi folklooriõp.

Matem/LÕK

 

Eesti k

Inglise k/

Eesti kLÕK

Muusika

Ajalugu/

muusikaTÕK

Liikumisõp

muusikaTÕK

Keemia/

loodusõpLÕK

3.

 

Eesti keel

 

Tööõpetus

Muusika/LÕK

Mulgi folklooriõp

muusika

Eesti k/LÕK

Ajalugu

 

Muusika/TÕK

Füüsika

muusikaTÕK

Vene keel/

Elu- ja olustLÕK

4.

 

Tööõpetus

Eesti keel

Muusika

Mulgi folklooriõp

Eesti kLÕK

Inglise keel

Matem/LÕK

Ühiskonnaõp

 

Vene k/

valikTÕK

Muusika

valikTÕK

Füüsika/

loodusõpLÕK

5.

 

 

Kunst

Eesti k/LÕK

 

Liikumisõp

Liikumisõp/LÕK

Matem

Loodusõp/

Elu- ja toimetTÕK

Vene

k Elu- ja toimetTÕK eel

Ühiskonnaõp/

Eesti kLÕK

6.

 

Kunstiring õp Bristol / robootika

Kunstiring õp Bristol/ robootika

Kunstiring õp  Bristol/ robootika

Loodusõp

Ajalugu/

inimeseõpLÕK

Liikumisõp

 

Vene keel

Elu- ja toimetTÕK

Ajalugu

Elu- ja toimetTÕK

Muusika/LÕK

7.

 

Kunstiring õp Lelet Katin Bristol/ Robootika õp Artur Rõigas/ rattaring õp Jaanus Ermits

     Muusikaring õp Endel Purju                          

     Muusikaring õp Endel Purju                          

Geograafia/

Elu- ja toimetTÕK

Keemia

Elu- ja toimetTÕK

Liikumisõp/LÕK

8.

 

 

 

 

     Muusikaring õp Endel Purju                          

     Muusikaring õp Endel Purju                          

     Muusikaring õp Endel Purju                          

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Loodusõp

Liikumisõp

 

Eesti k/LÕK

Loodusõp

 

Inglise k/LÕK

 

Eesti keel

Inimeseõp/

tööõpeTÕK

Käsitöö /tehnol

tööõpeTÕK

Matem/LÕK

 

2.

 

Matem

 Matem

 

Matem/LÕK

 

Eesti k

 

Matem/LÕK

Loodusõp

Kirjandus/

Eesti kTÕK

Käsitöö /tehnol

Eesti kTÕK

Inglise k/

tööõpetusLÕK

3.

 

Eesti k/ log

Eesti keel

Matem/LÕK

Eesti k

 

Kunst/LÕK

 

Kirjandus

Inglisek/

Eesti kTÕK

Matem

Eesti kTÕK

Geograafia/

tööõpetusLÕK

4.

 

Liikumisõp

Kunst

 

Eesti k/LÕK/log

 

Inglise k

 

Kirjandus

Eesti kTÕK

Matem

Käsitöö /tehnol

tööõpeTÕK

Bioloogia

tööõpeTÕK

Karjääriõp/

tööõpLÕK

5.

 

 

Eesti k/log

Tööõpetus/

LÕK

Matem

Matem/LÕK

 

Inglise k

 

Käsitöö /tehnol

tööõpeTÕK

Bioloogia

tööõpeTÕK

Eesti k/LÕK

6.

 

 

 

Inimeseõp/

LÕK

Tehnol.õp

Käsitöö ja kodund

/tööõpLÕK

Käsitöö/

tehnoloogia

Matem /

matemTÕK

Kirjandus

matemTÕK

Inglise k/LÕK

TehnoloogiaLÕK

7.

 

Noorkotkad õp Enn Pinsel

Noorkotkad õp Enn Pinsel

Noorkotkad õp Enn Pinsel

Tehnol.õp

Käsitöö ja kodund

/tööõpLÕK

Käsitöö/

tehnoloogia

Bioloogia/

tööõpeTÕK

Inglise k

tööõpeTÕK

Noorkotkad õp Enn Pinsel

8.

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Matem

matem

Eesti k/LÕK

Eesti k

Kirjandus/

Eesti kLÕK

Loodusõp

Matem /

matemTÕK

Inglise k

matemTÕK

Vene k/

Elu- ja olustLÕK

2.

 

Eesti keel

Eesti k

Inglise k/

Elu- ja olustLÕK

Matem

Loodusõp/LÕK

Vene keel

Ettevõtlus/

Elu- ja toimetTÕK

Matem

Elu- ja toimetTÕK

Kirjandus/

Eesti kLÕK

3.

 

Liikumisõp

muusika

Kunst/LÕK

Eesti k

Eesti k/LÕK

Inglise keel

Vene keel/

valikTÕK

Geograafia

valikTÕK

Matem/LÕK

4.

 

Kunst

Liikumisõp.

Matem/LÕK

 

Inglise k

Matem

Eesti keel/TÕK

 

Vene k

Eesti kTÕK

Bioloogia

MatemLÕK

5.

 

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Mudilaskoor

Ajalugu

 

Eesti keel

 

Inimeseõp

tööõpeTÕK

Matem

6.

 

 

Kodutütred õp Ebe Õnne /Jalgpall õp Rain Tölpus

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

tööõpeTÕK

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

Jalgpall õp Rain Tölpus /loodusring õp Kadri Suislepp

7.

 

 

Kodutütred õp Ebe Õnne/

Kodutütred õp Ebe Õnne

Kodutütred õp Ebe Õnne

Kodutütred õp Ebe Õnne

Kodutütred õp Ebe Õnne

8

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk    

 

Lauatennis õp. Mats Tõhk