Kooli dokumendid

Ainekavad


Ajalugu                                                       Keemia

Bioloogia                                                    Liikumisõpetus

Eesti keel                                                   Loodusõpetus

Elu- ja olustikuõpetus                            Loovtöö koostamine

Ettevõtlusõpetus                                    Matemaatika

Füüsika                                                      Muusika

Geograafia                                                Pilliõpetus

Inglise keel                                                Robootika

Inimeseõpetus                                        Tehnoloogia

Karjääriõpetus                                        Usundiõpetus

Vene keel                                                 Kunst

Ühiskonnaõpetus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f="https://halliste.vil.ee/sites/halliste.vil.ee/files/ajaloo_ainekava.pdf" target="_blank">Ajalugu Keemia

f="https://halliste.vil.ee/sites/halliste.vil.ee/files/bioloogia_ainekava.pdf" target="_blank">Bioloogia Liikumisõpetus

f="https://halliste.vil.ee/sites/halliste.vil.ee/files/eesti_keele_ainekava.pdf" target="_blank">Eesti keel Loodusõpetus

f="https://halliste.vil.ee/sites/halliste.vil.ee/files/elu-ja_olustikuopetuse_ainekava.pdf" target="_blank">Elu- ja olustikuõpetus
target="_blank">Loovtöö koostamine

f="https://halliste.vil.ee/sites/halliste.vil.ee/files/ettevotlusopetus_2019.pdf" target="_blank">Ettevõtlusõpetus Matemaatika

f="https://halliste.vil.ee/sites/halliste.vil.ee/files/fuusika_ainekava.pdf" target="_blank">Füüsika Muusika

f="https://halliste.vil.ee/sites/halliste.vil.ee/files/geograafia_ainekava.pdf" target="_blank">Geograafia Pilliõpetus

f="https://halliste.vil.ee/sites/halliste.vil.ee/files/inglise_keele_ainekava.pdf" target="_blank">Inglise keel Robootika

f="https://halliste.vil.ee/sites/halliste.vil.ee/files/inimeseopetuse_ainekava.pdf" target="_blank">Inimeseõpetus Tehnoloogia

f="https://halliste.vil.ee/sites/halliste.vil.ee/files/karjaariopetuse_ainekava.pdf" target="_blank">Karjääriõpetus Usundiõpetus

f="https://halliste.vil.ee/sites/halliste.vil.ee/files/vene_keele_ainekava.pdf" target="_blank">Vene keel Kunst

f="https://halliste.vil.ee/sites/halliste.vil.ee/files/uhiskonnaopetuse_ainekava.pdf" target="_blank">Ühiskonnaõpetus