Kooli dokumendid

Õppenõukogu


 

Õppenõukogu tööplaan

Halliste Põhikooli õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” ning Halliste Põhikooli põhimäärusest (§ 26).

Õppenõukogu tegevuskava 2021/2022 õppeaastal

15. september 2021

 1. Rahuloluküsimustiku tulemused ja ettepanekud edaspidisteks tegevusteks.
 2. Üldtööplaani 2021/2022 kinnitamine
 3. Õpi- ja logopeedilise abi ning IÕK õpilaste nimekirjade kinnitamine
 4. Sise-, enese- ning välishindamisest algaval õppeaastal (loovtööd, eksamid, tasemetööd, töökavad, individuaalsed jälgimiskaardid, arenguvestlused jne)
 5. Jooksvad küsimused

 

25. november 2021

 1. I trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Ülevaade tugiteenuste rakendamistest, tugiteenuste määramine õpiraskustega õpilastele
 3. Jooksvad küsimused

10. märts 2022

 1. II trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Ülevaade määratud tugiteenuse tõhususest. Tugiteenuste jätkamine või määramine õpiraskustega õpilastele.
 3. Loovtöö- ja lõpueksamite komisjonide määramine.
 4. Kevadistest ÕK toetavatest õppekäikudest
 5. Jooksvad küsimused

 

 

9. juuni 2022

 1. III trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Klassi lõpetamine
 3. Tugiteenuste ja õpiabi tulemuslikkus
 4. Jooksvad küsimused

 

16.juuni 2022

 1. Põhikooli lõpetamine, tunnustamine
 2. Lõpupeo korraldamisest
 3. Jooksvad küsimused

26. august 2022

 1. 2021/2022 õppeaasta õpitulemused
 2. 2022/2023 õa õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 3. Õpetajate töökoormused, tunniplaan
 4. Huvitegevus
 5. Jooksvad küsimused

 

 

Õppenõukogu tööplaan

Halliste Põhikooli õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” ning Halliste Põhikooli põhimäärusest (§ 26).

Õppenõukogu tegevuskava 2021/2022 õppeaastal

15. september 2021

 1. Rahuloluküsimustiku tulemused ja ettepanekud edaspidisteks tegevusteks.
 2. Üldtööplaani 2021/2022 kinnitamine
 3. Õpi- ja logopeedilise abi ning IÕK õpilaste nimekirjade kinnitamine
 4. Sise-, enese- ning välishindamisest algaval õppeaastal (loovtööd, eksamid, tasemetööd, töökavad, individuaalsed jälgimiskaardid, arenguvestlused jne)
 5. Jooksvad küsimused

 

25. november 2021

 1. I trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Ülevaade tugiteenuste rakendamistest, tugiteenuste määramine õpiraskustega õpilastele
 3. Jooksvad küsimused

10. märts 2022

 1. II trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Ülevaade määratud tugiteenuse tõhususest. Tugiteenuste jätkamine või määramine õpiraskustega õpilastele.
 3. Loovtöö- ja lõpueksamite komisjonide määramine.
 4. Kevadistest ÕK toetavatest õppekäikudest
 5. Jooksvad küsimused

 

 

9. juuni 2022

 1. III trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Klassi lõpetamine
 3. Tugiteenuste ja õpiabi tulemuslikkus
 4. Jooksvad küsimused

 

16.juuni 2022

 1. Põhikooli lõpetamine, tunnustamine
 2. Lõpupeo korraldamisest
 3. Jooksvad küsimused

26. august 2022

 1. 2021/2022 õppeaasta õpitulemused
 2. 2022/2023 õa õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 3. Õpetajate töökoormused, tunniplaan
 4. Huvitegevus
 5. Jooksvad küsimused