Kooli dokumendid

Õppenõukogu


 

Õppenõukogu tööplaan

Halliste Põhikooli õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” ning Halliste Põhikooli põhimäärusest (§ 26).

Õppenõukogu tegevuskava 2020/2021 õppeaastal

16. september 2020

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Kooli sisehindamistulemused ja ettepanekud edaspidisteks tegevusteks.
 3. Üldtööplaani 2020/2021 kinnitamine
 4. Õpi- ja logopeedilise abi ning IÕK õpilaste nimekirjade kinnitamine
 5. Sise-, enese- ning välishindamisest algaval õppeaastal (loovtööd, eksamid, tasemetööd, töökavad, individuaalsed jälgimiskaardid, arenguvestlused jne)
 6. Jooksvad küsimused

 

25. november 2020

 1. I trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Ülevaade tugiteenuste rakendamistest, tugiteenuste määramine õpiraskustega õpilastele
 3. Jooksvad küsimused

10. märts 2021

 1. II trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Ülevaade määratud tugiteenuse tõhususest. Tugiteenuste jätkamine või määramine õpiraskustega õpilastele.
 3. Loovtöö- ja lõpueksamite komisjonide määramine.
 4. Kevadistest ÕK toetavatest õppekäikudest
 5. Jooksvad küsimused

 

 

8. juuni 2021

 1. III trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Klassi lõpetamine
 3. Tugiteenuste ja õpiabi tulemuslikkus
 4. Jooksvad küsimused

 

16.juuni 2021

 1. Põhikooli lõpetamine, tunnustamine
 2. Lõpupeo korraldamisest
 3. Jooksvad küsimused

26. august 2021

 1. 2020/2021 õppeaasta õpitulemused
 2. 2021/2022 õa õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 3. Õpetajate töökoormused, tunniplaan
 4. Huvitegevus
 5. Jooksvad küsimused

 

 

Õppenõukogu tööplaan

Halliste Põhikooli õppenõukogu ülesanded ja töökorraldus Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusest nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” ning Halliste Põhikooli põhimäärusest (§ 26).

Õppenõukogu tegevuskava 2020/2021 õppeaastal

16. september 2020

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Kooli sisehindamistulemused ja ettepanekud edaspidisteks tegevusteks.
 3. Üldtööplaani 2020/2021 kinnitamine
 4. Õpi- ja logopeedilise abi ning IÕK õpilaste nimekirjade kinnitamine
 5. Sise-, enese- ning välishindamisest algaval õppeaastal (loovtööd, eksamid, tasemetööd, töökavad, individuaalsed jälgimiskaardid, arenguvestlused jne)
 6. Jooksvad küsimused

 

25. november 2020

 1. I trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Ülevaade tugiteenuste rakendamistest, tugiteenuste määramine õpiraskustega õpilastele
 3. Jooksvad küsimused

10. märts 2021

 1. II trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Ülevaade määratud tugiteenuse tõhususest. Tugiteenuste jätkamine või määramine õpiraskustega õpilastele.
 3. Loovtöö- ja lõpueksamite komisjonide määramine.
 4. Kevadistest ÕK toetavatest õppekäikudest
 5. Jooksvad küsimused

 

 

8. juuni 2021

 1. III trimestri õpitulemused, tunnustamine
 2. Klassi lõpetamine
 3. Tugiteenuste ja õpiabi tulemuslikkus
 4. Jooksvad küsimused

 

16.juuni 2021

 1. Põhikooli lõpetamine, tunnustamine
 2. Lõpupeo korraldamisest
 3. Jooksvad küsimused

26. august 2021

 1. 2020/2021 õppeaasta õpitulemused
 2. 2021/2022 õa õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 3. Õpetajate töökoormused, tunniplaan
 4. Huvitegevus
 5. Jooksvad küsimused