Õppetöö

Valikained


1. - 3. klass  -    pilliõpetus

5. klass  -  robootika

6. - 7. klass  -  ettevõtlusõpetus

8. klass  -  loovtöö koostamine

9. klass  -  karjääriõpetus

. klass - pilliõpetus

5. klass - robootika

6. - 7. klass - ettevõtlusõpetus

8. klass - loovtöö koostamine

9. klass - karjääriõpetus