Kooli dokumendid

Ainekavad


Käsitöö ja kodundus                                                   Keemia

Bioloogia                                                Eesti keel                                                   

Elu- ja olustikuõpetus                            Loovtöö koostamine

Ettevõtlusõpe                                    Matemaatika

Füüsika                                                  Muusika

Geograafia                                             Mulgi folklooriõpetus

Inglise keel                                             Loodusõpetus

Inimeseõpetus                                      Tehnoloogia

Karjääriõpe                                    Usundiõpetus

Vene keel                                              Kunst

Ühiskonnaõpetus                              Informaatikaõpe

Soome keel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsitöö ja kodundus                                                   Keemia

Bioloogia                                                Eesti keel                                                   

Elu- ja olustikuõpetus                            Loovtöö koostamine

Ettevõtlusõpe                                    Matemaatika

Füüsika                                                  Muusika

Geograafia                                             Mulgi folklooriõpetus

Inglise keel                                             Loodusõpetus

Inimeseõpetus                                      Tehnoloogia

Karjääriõpe                                    Usundiõpetus

Vene keel                                              Kunst

Ühiskonnaõpetus                              Informaatikaõpe

Soome keel