Uudised

"Puuga sõbraks" 25. september Riina


1. klass osales täna Parika väikejärve õpperajal toimunud "Puuga sõbraks" retkel.

Programmi eesmärk oli lähemalt tundma õppida nelja meie kõige levinumat koduõue- ja metsapuud (mänd, kask, kuusk, haab ).

Õpiti tundma puud kui taime ja puitu kui materjali, mida kasutatakse erinevatel
eesmärkidel nii täna kui varasematel aegadel. Antud teemad omandati ja kinnistati läbi mängude.

1. klass osales täna Parika väikejärve õpperajal toimunud "Puuga sõbraks" retkel.

Programmi eesmärk oli lähemalt tundma õppida nelja meie kõige levinumat koduõue- ja metsapuud (mänd, kask, kuusk, haab ).

Õpiti tundma puud kui taime ja puitu kui materjali, mida kasutatakse erinevatel
eesmärkidel nii täna kui varasematel aegadel. Antud teemad omandati ja kinnistati läbi mängude.