Uudised

Mulgi laager 12. detsember Riina


Pillitunnis mõtisklesime laulu ja pillimängu rolli üle vana aja inimeste elus. Vanasti olid laul ja igapäevaelu tihedasti põimunud: lauldi ju nii igapäevaste tööde kõrvale kui ka pidupäevadel. Lauldi sellest, mida nähti, kuuldi, tunti ja igatseti. Mõtisklesime sellest, milline oli vanasti karjalapse igapäevaelu ning laulsime helletust " Hella või hella". Samuti õppisime väikekandle saatel laulma mulgi rahvalaulu "Millest tunnem oma kodu". Tunni lõpus katsetasime ka parmupillimängu - nii mõnigi laps sai pillist kiirõppusel ka heli kätte.

Mulgi keele tunnis õppisime kehaosi: pää, korva, juusse, kõtt, seere jne. Näitasime neid enda peal. Lugesime kehaosi enda peal näidates erinevas tempos, natuke mälumängu ka! Lapsed värvisid mulgi mehe pilti, pärast tegime näituse. Tunni lõpus pidid lapsed klassist otsima jõuluinglikesi. Igaüks sai ühe.

Pillitunnis mõtisklesime laulu ja pillimängu rolli üle vana aja inimeste elus. Vanasti olid laul ja igapäevaelu tihedasti põimunud: lauldi ju nii igapäevaste tööde kõrvale kui ka pidupäevadel. Lauldi sellest, mida nähti, kuuldi, tunti ja igatseti. Mõtisklesime sellest, milline oli vanasti karjalapse igapäevaelu ning laulsime helletust " Hella või hella". Samuti õppisime väikekandle saatel laulma mulgi rahvalaulu "Millest tunnem oma kodu". Tunni lõpus katsetasime ka parmupillimängu - nii mõnigi laps sai pillist kiirõppusel ka heli kätte.

Mulgi keele tunnis õppisime kehaosi: pää, korva, juusse, kõtt, seere jne. Näitasime neid enda peal. Lugesime kehaosi enda peal näidates erinevas tempos, natuke mälumängu ka! Lapsed värvisid mulgi mehe pilti, pärast tegime näituse. Tunni lõpus pidid lapsed klassist otsima jõuluinglikesi. Igaüks sai ühe.