Uudised

Mulgi keele laager 22. november Leena


Mulgi keele - ja kulktuurilaagris tutvusid õpilased mulgi murdekeelega, lugesid mulgi aabitsast lugu mutt Matist ja tutvusid mulgi tähestikuga. Kõik laagrilised said valmistada lõngast keerupaelu, õmblesid  papile mulgi mustri ja tutvusid Halliste kihelkonna rahvariietega. Õpilased said värvida meie piirkonna rahvariideid ja laulda mulgi murdekeelseid laule.  Mängiti rahva- ja laulumänge ning saadi teadmisi kadripäeva kommetest. Toimus otsimäng kadripäeva kommetest ja mõistatustest. Iga laagriline sai kaasa tänukirja, töölehed  "Kodulaulu sõnad" ja Märdi kodu ning pereliikmete nimetused. Suur tänu õpetajatele Milvi, Vilja ja Inga.

Mulgi keele - ja kulktuurilaagris tutvusid õpilased mulgi murdekeelega, lugesid mulgi aabitsast lugu mutt Matist ja tutvusid mulgi tähestikuga. Kõik laagrilised said valmistada lõngast keerupaelu, õmblesid  papile mulgi mustri ja tutvusid Halliste kihelkonna rahvariietega. Õpilased said värvida meie piirkonna rahvariideid ja laulda mulgi murdekeelseid laule.  Mängiti rahva- ja laulumänge ning saadi teadmisi kadripäeva kommetest. Toimus otsimäng kadripäeva kommetest ja mõistatustest. Iga laagriline sai kaasa tänukirja, töölehed  "Kodulaulu sõnad" ja Märdi kodu ning pereliikmete nimetused. Suur tänu õpetajatele Milvi, Vilja ja Inga.