Halliste Põhikooli hoolekogu:

Hoolekogu tegutsemise kord:

Urmas Suurpuu                   – lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees
.                                                   urmas@iivakivi.ee         tel 5135306
Anne Jakobi                       – lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
Merike Nõumees                 – lastevanemate esindaja, hoolekogu sekretär
Tea Eller                             – lastevanemate esindaja
Riina Linaste                       – lastevanemate esindaja
Jüri Ojamaa                        - Halliste Vallavolikogu esindaja
Milvi Kull                             – õpetajate esindaja
Siret Eller                           – õpilasomavalitsuse esindaja