HALLISTE PÕHIKOOLI VÕIMLA JA JÕUSAALI KASUTAMISE KORD

1. Võimla ja jõusaal on ette nähtud kehalise kasvatuse tundide, treeningute ning muude kooli ja valla  poolt korraldatavate  ürituste läbiviimiseks. Vabade aegade olemasolul renditakse võimla soovijatele välja.

2. Võimla ja jõusaali kasutamise eest vastutab tundi, treeningut läbiviiv õpetaja – treener või ürituse korraldaja. Väljarentimise puhul vastutab võimla kasutamise eest rentnik.

3. Võimlas ja jõusaalis on õpilased vaid oma tunni, treeningu või spordiürituse ajal.

4. Tundides, treeningutel ja üritustel ollakse võimlas ja jõusaalis vaid puhastes põrandat mittemäärivates jalanõudes.

5. Inventari ( ka põranda ) tahtliku rikkumise puhul tuleb see kompenseerida kahju tekitajal vastavalt inventari väärtusele.

Halliste Põhikooli võimla ja jõusaali kasutamise teenustasud:

TEENUS KASUTUSAEG HIND
VÕIMLA  KASUTAMINE
kogu saal treeninguks tund (60 min) 16 € sisaldab riietus- ja duširuumi kasutamist (kokkuleppel sauna kasutus)
½ saali treeninguks tund (60 min) 10 €
kogu saal võistlusteks tund (60 min) 38 € sisaldab riietus- ja duširuumide ning ka võistlustabloo kasutamist (kokkuleppel sauna kasutus)
massiürituste korraldamiseks / kommertsüritused ööpäev kokku-          leppel sisaldab riietus- ja duširuumide kasutamist
treeningrühmadega samaaegselt võimlat kasutavad Halliste valla elanike registrisse mittekuuluvad kodanikud ja valla elanike registrisse kuuluvad valla elanikud üks kasutuskord tasuta sisaldab riietus- ja duširuumide kasutamist
JÕUSAALI KASUTAMINE
valla elanike registrisse kuuluvad valla elanikud ja valla elanike registrisse mittekuuluvad kodanikud üks kasutuskord tasuta sisaldab riietus- ja duširuumide kasutamist

 

Info tel:  43 63 131