Halliste Põhikool on kool põhihariduse omandamiseks. Kool on Halliste vallale kuuluv munitsipaalasutus ja asub aadressil Pornuse küla Halliste vald 69508 Viljandimaa.

Koolis toimub õppetöö eesti keeles. A-võõrkeeleks on inglise keel, B-keel vene keel. Valikainetena toimuvad pilli-, ettevõtlus-, usundi-, karjääri- ja informaatika tunnid.

Tagamaks igale õpilasele võimetest ja vajadustest lähtuv õpetamine, töötavad koolis peale aineõpetajate ka logopeed ning sotsiaalpedagoog. Õpilaste õpiabi toimub õpetajate üldtööaja ning konsultatsioonitundide raames.

Lihtsustatud õppekava õpilastele toimuvad lisaks elu- ja olustiku-, käsitöö- ning tehnoloogiatunnid.

Koolil on võimla, staadion, võrk-ja korvpalliväljakud, talvel suusarajad. I kooliastme õpilastel on võimalus omandada ujumisoskus Abja Gümnaasiumi ujulas.

Kooli õppekava toetuseks ja õpilaste vaba aja sisustamiseks töötavad kooli raamatukogu ning huviringid, tegutsevad noorkotkad ja kodutütred. Õpilased osalevad aktiivselt nii oma kooli, Abja Muusikakooli, Viljandi Spordikooli jt huvikoolide tegevuses. Rahvatraditsioonide säilitamiseks töötavad koolis laulu-ja tantsuringid ning viiakse läbi mulgi keele-ja kultuurilaagreid.

Õpilaste ohutu ning turvalise koolitee tagamiseks teenindab Halliste valla Uue- Kariste piirkonna lapsi valla poolt rahastatav koolibuss. Nii kooli- kui liinibussid peatuvad maanteest eemal “Kooli” peatuses.

Kool teeb tihedat koostööd Halliste valla lasteaedade, kihelkonna kiriku ning lähipiirkonnas asuvate Abja ja A. Kitzbergi nim. Gümnaasiumidega ning Paistu ja Mõisaküla Koolidega. Lisaks ühistele õpilasüritustele “jagame” mitmeid häid aineõpetajaid ning spetsialiste.

Pikaajalised sõprussidemed on Soome Hyökanumme kooli ning Sippoo, Hartola, Vilppula ja Ruovesi kogudustega.

2017 / 2018 õ.-a. õpib Halliste Põhikoolis 88 õpilast.