LÕPETANUD   HALLISTE     KOOLI

               1928.a  1929.a  1930.a
1931.a 1932.a 1933.a 1934.a 1935.a 1936.a 1937.a 1938.a 1939.a 1940.a
 1941.a  1942.a  1943.a  1944.a  1945.a  1946.a  1947.a  1948.a  1949.a  1950.a
1951.a 1952.a 1953.a 1954.a 1955.a 1956.a 1957.a 1958.a 1959.a 1960.a
 1961.a  1962.a  1963.a  1964.a  1965.a  1966.a  1967.a  1968.a  1969.a  1970.a
1971.a 1972.a 1973.a 1974.a 1975.a 1976.a 1977.a 1978.a 1979.a 1980.a
 1981.a  1982.a  1983.a  1984.a  1985.a  1986.a  1987.a  1988.a  1989.a  1990.a
1991.a 1992.a 1993.a 1994.a 1995.a 1996.a 1997.a      

LÕPETANUD   HALLISTE     PÕHIKOOLI

  1.lend 2001.a   2.lend 2002.a   3.lend 2003.a   4.lend 2004.a 5.lend  2005.a   6.lend 2006.a
  7.lend 2007.a   8.lend 2008.a   9.lend 2009.a 10.lend 2010.a 11.lend 2011.a 12.lend 2012.a
 13.lend 2013.a  14.lend 2014.a  15.lend 2015.a  16.lend 2016.a  17.lend 2017.a


1928 .a Klassijuhataja:
1.  Johannes  Aus             10. Hans       Sikk          19.  Marie     Patnik
2.  Alfred        Indsar          11. Heinrich  Song        20.  Julius     Paju
3.  August      Irv                12. Herbert    Sork         21.  Helmi     Päss
4.  Eduard      Johanson   13. August     Tusti         22.  Karin     Sikk
5.  Juhan        Janson       14. Jaan        Viitak         23.  Helmi     Tusti
6.  Ernst          Kõuts         15. Leida       Erg           24.  Hilda      Tiidermann
7.  Oskar         Laks          16. Linda       Jürgens     25. Valve     Raekson
8.  Elmar         Pani           17. Hilda        Kuul          26. Linda     Reissar
9.  Johannes   Ristikivi      18. Hilda        Luukas      27. Hilda      Räim

Algusesse

1929.a Klassijuhataja:
1. Emilie               Johanson   9. Aleksander         Kalamees 17. Voldemar   Kaldeer
2. Hilja                  Veisson    10. Marie                  Vares        18. Erich           Kartus
3. Liina                 Oinas       11. Elviine-Marianne Veiss        19. Johannes   Tünder
4. Helmi                Kull          12. Leida                   Henn         20. Meeta         Praakmann
5. Linda                 Kivisaar  13. Hilda                    Vaba          21. Marta          Letsmann
6. Kaarl-Herbert   Sikk          14. Leida                  Päss           22. Adaleid       Uibo
7. Victor               Kolka        15. Jaan                   Seepa         23. Aleksander  Bergmann
8. Salme             Rääbus     16. Arnold                Paju

Algusesse


1930. a Klassijuhataja:
1. Kalamees  Alfred       7. Jaan       Peeker     13. Liina     Kask
2. Jüri            Janson     8.  Eduard  Riiet         14. Hilda     Korv
3. Jaan          Kama       9.  Alfred    Sikk          15. Hilda     Laks
4. Augustin    Kiik         10.  Peeter  Tasane     16. Kati       Liivson
5. Elmar        Kivisaar  11.  Hilda     Erg            17. Helmi   Mikkelson
6. August      Mölder     12.  Leida    Kalamees 18. Meeri    Põrk

Algusesse

1931. a Klassijuhataja:
1. Karl       Luukas    5. Arnold     Simson          9. Helmi    Pärt
2. Nikolai  Oinas       6. Klarissa  Asu               10. Selma  Vomm
3. Elmar   Oks          7. Elli          Blumenfeldt  11. Ellen    Teder
4. Hans    Raekson  8. Maila       Kiik

Algusesse

1932. a Lõpetajaid polnud.
1933. a Lõpetajaid polnud.

1934. a Klassijuhataja:
1. Peet      Gross    6. August  Tõnisson       11. Helga  Mägi
2. Jüri       Koort      7. Herta     Bergmann     12. Hilda    Mägi
3. Karl       Neigo     8. Leida     Enn               13. Salme Reissar
4. Aleksei  Oinas    9. Helmi     Ilbak              14. Salme Ruus
5. Leo        Paalits 10. Agnes   Kulbock         15. Selma Sikk

Algusesse

1935. a Klassijuhataja:
1. Elmar              Bergmann  5. Olga    Kits       9. Linda            Põder
2. Evald               Liigand       6. Linda   Kõuts  10. Anna Lydia  Teder
3. Peeter-Elmar  Paju            7. Aliide   Luukas
4. Eduard            Tõhk           8. Silvia   Parbus

Algusesse

1936. a Klassijuhataja:
1. Aksel                    Linnas    6. Ernst                    Kõuts      11. Linda                Ilus
2. Johannes Verner Molder    7. August Johannes Naaris     12. Maimu              Lilleväli
3. Aleksander          Janson   8. Heino Martini         Paalitser 13. Johannes          Lang
4. Johannes             Kangur   9. Gustav                 Sinisalu    14. Erna                 Nurk
5. Juhan                   Kulbo   10. Johannes             Sõrmus    15. Leida Johanna Siimon

Algusesse

1937. Klassijuhataja:
1. Hendrik         Akel      7. August             Savi       13. Marta   Kulbok
2. Ervin             Kukk     8. Eduard            Schultz  14. Laine   Oja
3. Aleksander  Janson  9. Helmut             Teder     15. Magda Siimon
4. Martin           Maiste 10. Elmar              Vaher     16. Nanny  Saul
5. Hugo            Matvei  11. Ernst               Viira       17. Maimu  Talvistu
6. Paul             Pärt      12. Hilja-Amanda  Kukk

Algusesse

1938. a Klassijuhataja::
1. Hugo     Buschmann  8. Elmar                Schultz      15. Linda     Ruus
2. Artur     Järv                9. Hugo                 Vilusaar     16. Leida     Tamme
3. Elmar   Kokk             10. Leida                 Aaviste      17. Helmine Uibo
4. Jaak     Kits               11. Maimu              Tauts          18. Maimu    Voit
5. Villem   Matvei           12. Asta                  Kulbok        19. Maimu    Lepik
6. Eduard Paju              13. Aliide-Johanna  Kull             20. Elfride    Põder
7. Elmar   Pugal            14. Hilja                   Rannap

Algusesse

1939. a Klassijuhataja:
1. Raimond Hoiderma 5. Armilde-Marianne Karu           9. Edgar Lillemets
2. Linda       Ilbak          6. Salme-Alide         Karu          10. Ilmart Linnas
3. Harri       Juksar        7. Vaiki                     Künnap      11. Tiia Linnas
4. Olev       Järv             8. Eduard                Laanemäe 12. Laine Sinka

Algusesse

1940. a Klassijuhataja:
1. Laine-Miralda Linnas        7. Karl Roots       13. Johanna               Tasane
2. Aino               Parve          8. Juta Räim        14. Hilja                      Tõhk
3. Heino             Rannap       9. Endel Sarap    15. Edgar                    Uibu
4. Arvo               Raudsepp 10. Laine Siniväli   16. Kalju-August-Jaak Voit
5. Peeter-Evald Reissar      11. Ants Suurmets
6. Evald             Ronk          12. Leida Sõrmus

Algusesse

1941. a Klassijuhataja:
1. Eduard   Aaviste   5. Alma     Käis      9. Salme       Sala
2. Arnold    Akel         6. Helmi   Maiste  10. Hans        Sarv
3. Hans      Karu        7. Alfred   Nugis    11. Astrid       Teder
4. Hilja       Kõuts       8. Helga   Põrk      12. Johannes Tõhk

Algusesse

1942. a Klassijuhataja:
1. Jaan     Ilbak           6. Aksel   Tamm    11. Ellen   Raudsepp
2. Harald  Laanemäe 7. Aksel    Teearu   12. Erna   Reissar
3. Oskar  Oja             8. Nanni    Nurme   13. Erna   Schrank
4. Ilmar    Prikk           9. Õilme    Palitser 14. Alice   Tamm
5. Elmar  Pulk           10. Anni      Põder

Algusesse

1943. a Klassijuhataja:
1. Boris               Janson    6. Alfred               Sibrits        11. Linda           Reissar
2. Valetin             Janson    7. Asta-Elfride     Akel            12. Selma          Roots
3. Helmut-Elmar  Linnas    8. Meida               Laarmann  13. Meeta-Marie Suislepp
4. Harri                 Pärn       9. Nanni               Nurme        14. Therese       Teder
5. Elmar               Sala      10.Helju-Leonoora Ottlod

Algusesse

1944. a Klassijuhataja:
1. Valentin    Janson     6. Asta               Akel      11. Ilga-Ilgeburch Põder
2. Herbert      Kull         7. Maimu            Kivisik   12. Aime              Raudsepp
3. August      Schultz    8. Salme            Nugis    13. Meida             Roots
4. Julius        Schultz    9. Helju-Elviine   Nurme  14. Asta               Schrank
5. Arno         Tusti       10. Hilja Oja

Algusesse

1945. a Klassijuhataja:
1. Veljo     Aava               5. Silvia     Laarmann   9. Martsella Rajamäe
2. Astra    Buschmann    6. Vainold Laarmann  10. Jaan       Rannap
3. Maimu  Kalja               7. Niina      Pekker       11. Elmar     Suislepp
4. Raul     Kivisikk           8. Kalju       Prikk          12. Laine      Voit

Algusesse

1946. a Klassijuhataja:
1. Heldur  Linnas   6. Alfred  Raid      11. Leida   Uusberg
2. Raimu  Nurk      7. Martin  Rüütel   12. Linda   Rannap
3. Vello     Nurk      8. Linda   Anton    13. Astra   Buschmann
4. Hugo    Nõlvak   9. Aino    Kuum     14. Leo     Sermann
5. Uno      Paalits 10. Viivi    Pärn

Algusesse

 1947. a Lõpetajaid polnud.
   1948. a Lõpetajaid polnud.

1949. a Klassijuhataja:
1. Tiiu   Aava            5. Uno                     Paalits   9. Voldemar Teder
2. Harri Laarmann    6. Aita-Arete           Purju    10. Alviine      Tulits
3. Harri Mallas          7. Leida-Johanna   Sibrits   11. Linda        Veisson
4. Ivar   Olsevski      8. Helmut               Tasuja

Algusesse

1950. a Lõpetajaid polnud.

1951. a Klassijuhataja:
1. Alma   Hunt             8. Evi     Nurk         15. Villu     Sepp
2. Kadi    Kongas        9. Hulja   Pärt         16. Ahto    Tarkus
3. Ellen   Laanemäe  10. Kalju  Raud        17. Tiiu     Teder
4. Salme Mees           11. Helju  Ristikivi    18. Ilmar   Uibu
5. Valve   Mees           12. Inge   Sepp

Algusesse

1952. a Klassijuhataja:
1. Elvi     Akel         10. Maia        Nõmm          19.Leonhard  Rõigas
2. Maia   Heinmets 11. Heldur     Oinas           20.Vello         Siim
3. Leida  Jõekäär    12. Ants        Paalits         21.Viivi           Sikka
4. Vello   Kuusik      13. Helmi      Pani             22.Vello         Sukk
5. Valve  Lappert     14. Agnes     Pavlinova    23.Lembit       Sõrmus
6. Aili      Lond          15. Ellen       Putnik         24.Linda-Milja Tursk
7. Alo      Lükk          16. Kalju       Rannula      25.Vilma          Vilu
8. Kalju   Mets          17. Vally       Reiman
9. Arvo    Must         18. Heino      Rääts

Algusesse

1953. a Lõpetajaid polnud.

1954. a Klassijuhataja::
1. Vello      Eerits       8. Avo            Laarmann 15. Kalju          Sukk
2. Evi         Järkmaa  9. Jaan           Lihten       16. Jaan          Sõrmus
3. Agu        Ilves       10. Maia           Maarikas  17. Martin        Tõniste
4. Peeter   Hein        11. Helle-Irene Prikk         18. Valvi          Lepp
5. Eino      Hulkko     12. Õie            Rebane     19. Virve          Neigo
6. Aino      Kirikal      13. Eve            Ringas       20. Vjatseslav Oissar
7. Maimu  Kulbok     14. Hilja            Sikka

Algusesse

1955. a Lõpetajaid polnud

1956. a Klassijuhataja:
1. Jaan    Akel            7. Jüri          Mets         13. Mergit-Reet Teder
2. Malle   Evert           8. Hans       Murrand    14. Maie            Valgesoo
3. Koidu  Ilves            9. Ando        Nurk         15. Maimu         Värav
4. Vello   Kalamees 10. Heino       Pugal        16. Ellen           Õismets
5. Rein    Kulbok      11. Helmuth  Sultsenberg
6. Helgi   Merila        12. Villu         Tarkus

Algusesse

1957. a Klassijuhataja: Linda Rannap
1. Ants      Haidla         6. Volli            Priimägi   11. Margit   Teder
2. Ants      Kirikal         7. Ants           Puidet       12. Jaan     Veisson
3. Aili         Kõuts         8. Helle-Mai    Selge        13. Jaak     Õispuu
4. Viiu        Mäger        9. Kalju           Sillaots
5. Lembit  Orasmäe 10. Villu            Tarkus
Algusesse

1958. a Klassijuhataja:
1. Vello   Animägi    6. Elvi    Kõiv              11. Aime  Treffner
2. Anu    Haidla       7. Helgi   Piir               12.Tõnu    Untera
3. Juuli   Harsia       8. Ene    Raudsepp    13. Hilja     Veisson
4. Arvo   Jakobson  9. Einar  Suislepp
5. Juta   Järkmaa  10. Laine   Tauts

Algusesse

1959. a Klassijuhataja:
1. Maie   Ariva        7. Raivo           Orasmäe    13. Kärt     Sinimäe
2. Mati    Iliste         8. Peeter          Putnik         14. Harri    Tasane
3. Lea    Jefimov    9. Rein              Randmaa   15. Kalju   Tauts
4. Enno  Järve      10. Eva-Marika   Saviste       16. Vellu    Toom
5. Leida  Luus       11. Enno            Sikka
6. Ene    Milistver  12. Rein             Sillaots

Algusesse

1960. a Klassijuhataja:
1. Jüri       Abermann  6. Alfred   Kivi           11. Melania  Pott
2. Salme  Aus             7. Juuli    Linaste      12. Tiiu        Püvi
3. Tõnu    Hamer         8. Rein    Linaste     13. Aime      Saarva
4. Rein     Kartau         9. Rein    Mäesalu   14. Hans      Tasane
5. Peeter  Kits            10. Viive    Paio         15. Tiiu         Värav

Algusesse

1961. a Klassijuhataja:
1. Jüri      Haarakalju 5. Linda   Paalits       9. Helgi   Siniroht
2. Valter Jakobi          6. Urve    Paju         10. Rein   Sukk
3. Aili       Linnas        7. Eha     Rull           11. Arno   Suur
4. Mati     Neigo          8. Hans  Sinimäe     12. Vaike Tauts

Algusesse

1962. a Klassijuhataja:
1. Mati      Akel           5. Linda    Palits    9. Arno    Suur
2. Jüri      Haarakalju 6. Urve      Paju     10. Vaike Tauts
3. Valter  Jakobi        7. Eha       Rull
4. Lea     Koppel        8. Helgi     Siniroht

Algusesse

1963. a Klassijuhataja: Ilme Andersson – Uibo
1. Arvo     Akel            5. Laur    Pärn              9. Jaan  Soots
2. Ene      Kalamees  6. Urve    Püvi             10. Kalju  Õunapuu
3. Lea      Koppel        7. Tiiu      Randmaa    11. Els    Zerel
4. Andres Mõts           8. Tiina   Reinumäe

Algusesse

1964. a Klassijuhataja:: Heino Väikene
1. Tiia          Järve       8. Margit   Pugal      15. Anna   Tõnisson
2. Anne        Keres     9. Aino      Pukko      16. Väino  Tähemäe
3. Ilme         Kõuts    10. Leelo     Selge      17. Maie    Urb
4. Sirje        Kändra   11. Jaan     Sepp       18. Vanda Vanin
5. Anne       Luik        12. Ants     Sillaots     19. Rita     Veltsmann
6. Silvi         Matiisen 13. Imbi     Tõhk          20. Heiki   Mikker
7.Hille-Valli  Moks      14.Tõnu    Tõhk

Algusesse

1965. a Klassijuhataja: Helju Kliimand – Vaalma
1. Aino    Hallast        6. Aime    Paio           11. Tatjana Smirnova
2. Eha    Kiusalaas   7. Tõnu     Põder        12. Uno     Tasane
3. Lydia  Kivi             8. Tõnis     Reinumäe 13. Laine   Tõnts
4. Vidrik  Kivi             9. Ülo        Sillaots       14. Helgi   Õunapuu
5. Hans  Kõiva         10. Saima  Soopa

Algusesse

1966. a Klassijuhataja: Linda Kolk
1. Ülo           Allik                8. Adelaide      Kärblane       15. Jüri        Sala
2. Valentina  Gorina           9. Jaan            Lõnsu            16. Siim      Siniroht
3. Madis       Haarakalju   10. Tiiu              Maiste           17. Arne      Tell
4. Evi            Heinla          11. Tiiu              Ringas          18. Toomas Uudelt
5. Linda        Hendriksoo  12. Ilmar            Reinumäe    19. Inge        Õismets
6. Silva         Koch            13. Andres         Rätsep
7. Eve          Kõuts            14. Aleksander  Saareots

Algusesse

1967. a Klassijuhataja: Linda Kolk   Klassi pilt
1. Mati        Kartau        7. Matti Orle                  13. Esta Sillaots
2. Mati        Kits             8. Mare Paju                 14.Silvia Suurhallik
3. Margot   Kõun           9. Elvi Raudsepp          15. Elve Tammearu
4. Ene        Laisaar      10. Urmas Roosmaa    16. Raivo Tauts
5. Evi          Linnas       11. Siina Saareots        17. Astrid Tellmann
6. Maret      Mõts          12. Sven Sikka              18. Alar Tõnts

Algusesse

1968. a Klassijuhataja: Heino Väikene
1. Marika    Jõks       7. Samuel Künnap   13. Elju       Teder
2. Gerta      Kilk        8. Elvi        Lapp        14. Sirje     Treffner
3. Enn        Kits        9. Kaja       Mõts        15. Ants     Treffner
4. Dagmar Koch     10. Elve      Pärn         16. Sirje     Vene
5. Hele       Kuusik   11. Enn      Tasane     17. Urmas Voit
6. Madis     Künnap 12. Tiiu       Tasane     18. Peeter  Vanker

Algusesse

1969. a Klassijuhataja:
1. Senta-Ellinor Jõgi            7. Thea   Orle    13. Maie   Tammoja
2. Rein               Kalamees 8. Vello    Paju    14. Tarm Tõnts
3. Rein               Kõuts        9. Aare     Riiet    15. Velve Ulpus
4. Alfred             Lindepuu 10. Inge     Riiet     16. Katti   Mees
5. Ellen              Linnas      11. Imbi     Rünk
6. Lea                 Miisk        12. Laur    Speek

Algusesse

1970. a Klassijuhataja: Marie Riiet
1. Maret   Egel       9. Tiia          Kõun         17. Reet   Rätsep
2. Elvi      Eiche    10. Eha         Kõuts        18. Arvo   Saar
3. Liivi      Eiche    11. Mati         Laane       19. Arno   Sepp
4. Sirje     Ilves     12. Mari         Lapp          20. Mart   Speek
5. Vilve     Kalda   13. Toomas  Lensment  21. Urve  Tasuja
6. Edgar   Kivi      14. Anu         Maiste        22. Anne  Tusti
7. Milvi     Kull       15. Peep       Niilus          23. Ainar  Värav
8. Helgi    Kuusik  16. Olle         Pärnsalu     24. Ants  Kits

Algusesse

1971. a Klassijuhataja:
1. Aavu           Aavik        7. Anu   Koop            13. Ille    Riet
2. Aleksander Allas         8. Ülle   Niilus            14. Arvo Räim
3. Arvo           Jõgi           9. Volli   Pokrovski    15. Uno  Tauts
4. Ene            Kendra     10. Jüri   Põllumäe    16. Malle Urb
5. Voldemar   Kilk           11. Elje   Pärn
6. Õie             Kilk           12. Mati   Reimann

Algusesse

1972. a Klassijuhataja: Linda Kolk
1. Andres  Jõgi           7. Imbi     Pokk       13. Elve    Õismets
2. Helve     Haljas       8. Anne    Ristikivi  14. Eha     Allik
3. Väino    Kull            9. Toivo    Sukk      15. Elmar  Sarv
4. Hillar     Linnas      10. Sulev   Suur       16. Nikolai Kivi
5. Aivar     Lohu         11. Hillar   Toodo      17. Jüri     Kelli
6. Aivar     Mäetagas 12. Elbe    Toom       18. Mardi  Laane

Algusesse

1973. a Klassijuhataja:
1. Liivi     Kull  3. Tiina  Koop  5. Mati  Soostar
2. Indrek Uibo 4. Rene Võsu  6. Riina Keng

Algusesse

1974. a Klassijuhataja:
1. Koit          Kask       4. Margus     Lukka     7. Tiia    Kaasik
2. Pille         Kert         5. Tiit-Raivo Mardisoo
3. Svetlana Laidinen   6. Ruth         Rang

Algusesse

1975. a Klassijuhataja:
1. Ene   Tenno           4. Toomas Linaste     7. Tarmo   Hein
2. Eha    Ilves             5. Anatoli    Paalits
3. Maie   Laarmann    6. Margus   Potari

Algusesse

1976. a Klassijuhataja:
1. Märt      Ilbak        4. Liivi  Rang      7. Malle Soostar
2. Peeter  Reissar   5. Laili Veeroja
3. Ly        Asu          6. Tiina Rüütel

Algusesse

1977. a Klassijuhataja:
1. Ülo      Hansen   4. Aadu    Miisk         7. Oivo     Reinumäe
2. Terje   Hein        5. Meelis  Potari        8. Marika  Reiman
3. Aare    Kõuts      6. Lilian    Pärtelson  9. Lilian    Lukka

Algusesse

1978. a Klassijuhataja:
1. Siiri     Akel      3. Peeter     Simson
2. Raul   Joosing 4. Andres    Rüütel

Algusesse

1979. a Klassijuhataja:
1. Astrid   Pärtelson 3. Kaimo Kask     5. Inga    Riiet
2. Külliki   Asu          4. Ly        Reva    6. Tarmo Ottep

Algusesse

1980.a Klassijuhataja:
1. Tiiu  Reissar   2. Jane Jürgenson   3. Üllar Hansen

Algusesse

1981. a Klassijuhataja:
1. Monika  Neigo   3. Jaanus Ilusk       5. Aivar  Murrik
2. Veiko     Smidt  4. Mikael   Kurõkin

Algusesse

1982. a Klassijuhataja:
1. Urmas     Allik            6. Ülle       Elblaus       11. Veiko   Tähemäe
2. Margus    Kutti           7. Taimo   Staalfeldt    12. Sülle   Tuga
3. Jaanus   Jürgenson   8. Anneli   Saar           13. Alvar    Ottep
4. Raivo      Rooden       9. Siret     Sepp           14. Aarne  Orgusaar
5. Moonika  Ello            10. Virve    Tähemäe

Algusesse

1983. a Klassijuhataja:
1. Epp       Mõts     4. Jaanus   Linaste     7. Hillar  Kahu
2. Janeke  Siig       5. Erki        Aas
3. Veljo     Smidt     6. Hannes Maasik

Algusesse

1984. a Klassijuhataja:
1. Harry      Järmut            5. Janek   Laks       9. Katrin   Paumere
2. Mari-Liis Jürgenson      6. Agnes   Lehis     10. Tarvo   Rooden
3. Kalju        Kala              7. Ivika       Noop     11. Siryn   Sepp
4. Maili         Kutti              8. Andres  Ojakäär 12. Inga     Siig

Algusesse

1985.a Klassijuhataja:
1. Aivo          Allik                  6. Ain        Koolmann   11. Iiris      Murrik
2. Margus     Aren                 7. Merle    Künnap       12. Angela Mäger
3. Margo       Eiche               8. Raul     Lapp             13. Malle   Piirsoo
4. Ester        Elblaus             9. Inga     Leesmant     14. Janika  Printsman
5. Rainer      Jürgenson       10. Marno Liiva              15. Silja     Staalfeldt
16. Helmuth  Sultsenberg

Algusesse

1986. a Klassijuhataja:
1. Kaido   Kala    5. Karita Tagobert     9. Eigo     Reva
2. Viljar    Kahu   6. Heldi   Laks          10. Leann  Lauri
3. Maris   Raba   7. Margit Maasik
4. Viivika  Raal    8. Kaia    Palu

Algusesse

1987. a Klassijuhataja:
1. Meelis    Aus           4. Külli    Tagobert    7. Eelika    Ilusk
2. Tiit         Helimets    5. Kaire   Kase         8. Ragne   Kõuts
3. Marko    Berzins      6. Helle   Laks

Algusesse

1988.a Klassijuhataja:
1. Alain    Mäger        6. Maino     Mitt     11. Kadri    Kangur
2. Erki      Hulkko       7. Veiko     Aus     12. Helen    Hulkko
3. Aimar  Jaakson     8. Maanus Neigo    13. Pille    Rapp
4. Mykko  Maasepp   9. Tanel     Tõnts    14. Kaire   Künnap
5. Martin  Torma     10. Eerika    Raal

Algusesse

1989. a Klassijuhataja:
1. Kalev    Lapp 3. Kalev   Tõnts   5. Rain  Kõuts
2. Merike  Kutti  4. Anne   Jakobi

Algusesse

1990.a Lõpetajaid polnud.
1991. a Lõpetajaid polnud.
1992.a Lõpetajaid polnud.
1993. a Lõpetajaid polnud.
1994.a Lõpetajaid polnud.
1995. a Lõpetajaid polnud.

1996. a Klassijuhataja:
1. Erkki       Lapp         5. Kadi   Kuningas    9. Siim      Saar
2. Keijo      Mardisoo    6. Raul  Volt            10. Margus Lumi
3. Kaupo   Nõlvak        7. Rein  Volt
4. Jaanika Laks           8. Siim   Mitt

Algusesse

1997.a Klassijuhataja:
1. Sven    Saar         6. Külliki      Kõun          11. Janne    Einula
2. Sigrid   Purgats    7. Carmen  Pikkor        12. Tõnu      Kommer
3. Rivo     Tibar         8. Risto      Linaste       13. Maarika  Laks
4. Mario    Käära       9. Aire         Heil            14. Annika   Mardisoo
5. Eteri      Aas        10. Marliis     Pugast

Algusesse

1. lend 2001.a Klassijuhataja: REET SOOSAAR          Klassi pilt
1. Aive       Aal            7. Raimo   Kotkas     13. Siim       Suitsmart
2. Maarja  Hulkko       8. Rauno   Luhn         14. Tambet Tamtik
3. Kalle    Jakobi        9. Mai         Lükk         15. Jaanus  Tints
4. Janely  Jakobson 10. Denis    Olenevits  16. Liina      Tõnts
5. Kadri    Kalda       11. Pirgit     Pedaja       17. Vadim   Vuks
6. Veiko    Koort       12. Timmo  Reinumäe 18. Tarmo   Võro

Algusesse

2. lend 2002. a Klassijuhataja: EEVI HULKKO    Klassi pilt 
1. Liina          Karu        6. Siim          Lukka       11. Marju    Purju
2. Erki           Kelli         7. Helen        Lees         12. Evelin   Rubin
3. Riin           Kommer  8. Klaid         Mõttus      13. Kadri    Suislepp
4. Annaliisa  Lapp         9. Annemai   Purju        14. Tarvo    Suur
5. Riina        Linaste    10. Marje        Purju        15. Kim      Volkov

Algusesse

3. lend 2003. a Klassijuhataja: MAIVE FELDMANN     Klassi pilt
1. Katri      Jensen      7. Madis      Lensment     13. Kati    Pikk
2. Rene     Kivisaar     8. Kristina   Lohu             14. Anett  Saron
3. Eve-Liis Kohjus      9. Siim        Lääts             15. Harri  Siirak
4. Kermo   Kuusk      10. Taimi     Meel               16. Daisi Tatar
5. Maaris   Laidmets  11. Jürgen   Mitt
6. Liina      Lees         12. Lauri      Pedaja

Algusesse

4. lend 2004. a Klassijuhataja: MADE KOTKAS    Klassi pilt 
1. Alar       Adelberg   7. Teele     Ladva        13. Glen     Mõttus
2. Gabriel  Eisel         8. Maarite  Laidmets   14. Ene      Männik
3. Keio      Ello            9. Eneli     Lapp          15. Karmo  Purju
4. Tauri     Kaasik     10. Marju     Lensment 16. Mihkel   Suislepp
5. Jaanus Kask         11. Rein      Linaste     17. Mikk      Suitsmart
6. Oleg     Kulemin    12. Tarmo   Meel         18. Agu       Suur

Algusesse

5. lend 2005. a Klassijuhataja: ANNELI MERILA    Klassi pilt 
1. Martti    Berezjuk    6. Sven-Erik   Lohu      11. Siim   Raev
2. Eiki       Kelli            7. Marko        Luhn      12. Viljar   Semjonov
3. Regina  Kivisaar     8. Malve         Marjak    13. Hedi   Siim
4. Jürgen  Kull            9. Taivo          Nõmm
5. Silvi      Lepik         10. Oliver         Ojaste

Algusesse

6. lend 2006. a Klassijuhataja: REET SOOSAAR    Klassi pilt
1. Tõnis     Hiob        6. Torhalla-Maarja Metsniin  11. Malika Tamilia Bibisar Sampu
2. Heleen   Kallaste  7. Kati                   Ojaloo     12 .Elmo                            Siniroht
3. Argo       Kangur   8. Kristi                 Paimla     13. Ain.Eduard                   Suur
4. Ragnar  Kondas   9.Tauno                Põder       14..Rihard                         Vanker
5. Marge Marjak       10. Maria                Rist          15. Kadi                            Volkova

Algusesse

7. lend 2007. a Klassijuhataja: EEVI HULKKO     Klassi pilt
1. Janar      Aren        7. Aneelia   Kuusik      13. Ave        Saar
2. Raido     Kaasiku   8. Rando    Laisaar     14. Tiiu        Suur
3. Mihkel     Kalda      9. Ando      Leesment  15. Deily     Tatar
4. Merike    Kask      10. Rauno   Lukka         16. Tanel    Tiirats
5. Liis        Kommer 11. Kertu     Ojaloo        17. Kristine Volens
6. Carl       Kuur       12. Marko     Põder

Algusesse

8. lend 2008. a Klassijuhataja: MADE KOTKAS     Klassi pilt
1. Alari                    Aren        6. Kersti   Kohjus       11. Tavo    Taim
2. Ergo                   Eller         7. Sigrite  Laidmets   12. Margit   Tasumägi
3. Erli                      Eller         8. Aet      Leesment  13. Karl       Vete
4. Heli                     Eller         9. Birgit    Põder
5. Jorgen-Herman Jentson   10. Priit Raev

Algusesse

9. lend 2009. a Klassijuhataja: TIIU SAVI     Klassi pilt
1. Kätti     Allik        6. Teele      Meel       11. Liis Rüütel
2. Mari     Eller       7. Liis          Ojaloo    12. Aivo Saar
3. Aigar   Jürise     8. Kaspar    Paimla   13. Rivo Taim
4. Astrid  Kallisto   9. Reet        Puks      14. Toomas Tasang
5. Juss   Kuur      10. Desiree  Reva      15. Madis Tellis

Algusesse

10. lend 2010.a. Klassijuhataja: TIINA LOHU     Klassi pilt
1. Ingrit                    Aren      5. Karl        Kask          9. Urmas      Mürksepp
2. Kermo                Eller       6. Jaanika  Kihnu        10. Anne-Ly   Nassar
3. Kristelle-Janelle Jakobi    7. Laura      Kulemina 11. Kerli           Põder
4. Anelle-Ly           Jürise     8. Kati         Kõvask     12. Madis        Rull
Algusesse

11. lend 2011.a. Klassijuhataja: REET SOOSAAR               Klassi pilt    

1. Joosep     Eller          5. Janeli    Koort          9. Jarno-Jaan   Sosi
2. Holger      Kallaste    6. Gert      Lees           10. Sander       Taim
3. Martina     Karu         7. Aile        Leesment  11. Rasmus     Teras
4. Karmo     Kask         8. Margit    Parm          12. Tauri           Tukk
Algusesse

12. lend 2012.a. Klassijuhataja: EEVI    HULKKO          Klassi pilt 

1. Sigrit      Jaago        5. Marilyn               Kutti       9. Tanel   Tammiste
2. Riin        Joosing     6. Marlen                Lees    10. Taavi   Tukk
3. Jaanek   Kihnu        7. Harald-Magnus  Metsniin
4. Eneli      Koort         8. Robert               Reva
Algusesse

13. lend 2013.a. Klassijuhataja: MADE  KOTKAS          Klassi pilt 

1. Romet            Ain            6. Kaido             Kohjus        11. Arti              Rüütel
2. Katriin             Allik          7. Karena-Kadi  Kohjus        12. Valdo          Sinisalu
3. Krete              Allik           8. Edvin             Kulemin      13. Taavi          Tiirats
4. Sander           Hermiste   9. Ketriin          Murrik           14. Jessica      Volkova
5. Merili             Kallaste     10. Aimar          Purju
Algusesse

14. lend 2014.a. Klassijuhataja: TIIU      SAVI       Klassi pilt

1. Ragnar            Jaago       6. Annika           Kutti         11. Merilym         Parm
2. Heleri               Kallaste    7. Kariina          Lääts       12. Mari – Anne   Tammiste
3. Liina                Kohjus       8. Irena            Merzlova   13. Triinu           Tellis
4. Liisa                Kohjus       9. Kristina        Merzlova   14. Liisi              Vister
5. Kaire               Kannistu   10. Ingmar        Mürksepp
Algusesse

15. lend 2015.a. Klassijuhataja: JELENA   HEIN       Klassi pilt

1. Maija-Liisa           Aasna             5. Reelika          Kivisaar
2. Sten                    Jaama             6. Silver             Lehtsaar
3. Anne-Mai             Jakobson        7. Elsa               Vanker
4. Mikk                     Järvis

16. lend 2016.a. Klassijuhataja: TIINA   KAND       Klassi pilt

1. Silver              Hermiste              6. Martin          Kutti
2. Anne-Mai        Ivanova               7. Liivika          Lunter
3. Lauri              Joosing                8. Angelika      Orgusaar
4. Siret               Kangur                 9. Rainer          Rüütel
5. Maarjo           Kohjus                 10. Anika          Trei

17. lend 2017.a. Klassijuhataja: ANNELI  MERILA       Klassi pilt

1. Siret                 Eller                 5. Kermo          Pitk
2. Ave – Ly           Karro               6. Alar          Rõigas
3. Kadri                Kohjus            7. Sirli      Tammiste
4. Raian               Kuusik             8. Angela          Trei

Algusesse