1. klass    2. klass    3. klass    4. klass    5. klass    6. klass    7. klass    8. klass    9. klass

1. klass

Aabitsa töökava       Eesti keel II p-a      Kehaline kasvatus         Kunstiõpetus

Loodusõpetus     Matemaatika     Muusikaõpetus     Tööõpetus    Usundiõpetus

2. klass

Eesti keel I p-a      Eesti keel II p-a    Kehaline kasvatus I p-a  Kehaline kasvatus II p-a

Kunstiõpetus       Loodus- ja inimeseõpetus         Matemaatika          Muusikaõpetus

Tööõpetus     Usundiõpetus

3. klass

Eesti keel I p-a        Eesti keel II p-a        Inglise keel        Kehaline kasvatus

Inimese- ja loodusõpetus I p-a     Inimese- ja loodusõpetus II p-a   Kunstiõpetus

Matemaatika        Muusikaõpetus         Tööõpetus         Usundiõpetus

4. klass

Eesti keel I p-a    Eesti keel II p-a   Inglise keel   Kehaline kasvatus    Kunstiõpetus

Loodusõpetus   Matemaatika I p-a    Matemaatika II p-a     Muusikaõpetus

Tööõpetus I p-a    Tööõpetus II p-a

5. klass

Eesti keel     Inglise keel    Loodusõpetus    Inimeseõpetus   Kehaline kasvatus

Kirjandus   Kunstiõpetus    Matemaatika    Muusikaõpetus I p-a   Muusikaõpetus II p-a

Tööõpetus I p-a     Tööõpetus II p-a

6. klass

Eesti keel         Eesti keel ja kirjandus       Inimeseõpetus       Inglise keel

Kehaline kasvatus   Kunstiõpetus     Loodusõpetus  I p-a   Loodusõpetus II p-a

Muusikaõpetus I p-a      Muusikaõpetus II p-a   Tööõpetus I p-a   Tööõpetus II p-a

Vene keel        Matemaatika

7. klass

Eesti keel I p-a    Eesti keel II p-a     Bioloogia    Geograafia    Eesti keel LÕK

Elu- ja olustikuõpe    Inglise keel   Kehaline kasvatus    Kirjandus    Kunstiõpetus

Loodusõpetus I p-a    Loodusõpetus II p-a     Matemaatika    Matemaatika LÕK

Muusikaõpetus I p-a    Muusikaõpetus II p-a   Tööõpetus I p-a   Tööõpetus II p-a

Vene keel    Arvutiõpetus I p-a     Arvutiõpetus II p-a

8. klass

Eesti keel I p-a    Eesti keel II p-a   Bioloogia    Geograafia    Elu- ja olustikuõpe

Füüsika I p-a     Füüsika II p-a     Inglise keel      Keemia I p-a     Keemia II p-a

Kehaline kasvatus   Kirjandus    Kunstiõpetus   Matemaatika    Matemaatika LÕK

Muusikaõpetus I p-a    Muusikaõpetus II p-a  Tööõpetus I p-a    Tööõpetus II p-a   Vene keel

9. klass

Eesti keel I p-a      Eesti keel II p-a      Elu- ja olustikuõpe      Bioloogia        Geograafia

Füüsika I p-a  Füüsika II p-a    Inglise keel   Karjääriõpetus    Keemia I p-a    Keemia II p-a

Kehaline kasvatus      Kirjandus     Kodundus ja käsitöö    Kunstiõpetus     Matemaatika

Matemaatika LÕK I p-a    Matemaatika LÕK II p-a     Vene keel         Tööõpetus II p-a

Muusikaõpetus I p-a     Muusikaõpetus II p-a