Halliste Põhikooli õpetajad

JAANUS ERMITS akutrell@hot.ee tehnoloogiaõpetus
AIRIKA GASTON airika@halliste.vil.ee 5.kl. juhataja, inglise keel
MERLE HÜVA merle@halliste.vil.ee direktor, eesti keel
MARITA JERŠOVA marita.jershova@mail.ee vene keel
PEETER JÜRGENSON peeter@halliste.vil.ee informaatika,keemia, füüsika, loodusõpetus
MADE KOTKAS made.kotkas@mail.ee 9. ja 7.kl. juhataja,matemaatika
KERTU KUKKA kertu.kukka@gmail.com pilliõpetus
MILVI KULL milvi@halliste.vil.ee 1. kl. õpetaja, keh. kasv., huvijuht
ARVO LAMP arvo@halliste.vil.ee ajalugu, ühiskonnaõpetus, 8. kl. juhataja, ettevõtlusõpetus, usundiõpetus, inimeseõpetus
LEEVE LEPLA leeve@halliste.vil.ee sotsiaalpedagoog,  HEV töö koordinaator
LEO LIIBER leo.liiber@mail.ee kehaline kasvatus
ANNELI MERILA anneli@halliste.vil.ee  eesti keel, kirjandus, 4. kl. juhataja
ANN ODER ann.oder@mail.ee logopeed
KATRIN OTS katrin.ots@abjag.vil.ee kunst, käsitöö ja kodundus
ENDEL PURJU  endelcduur@gmail.com muusika
KADRI SUISLEPP kadri@halliste.vil.ee bioloogia, geograafia, 6. kl. juhataja, loodusõpetus, inimeseõpetus
INGA TIIRATS aagiinga@gmail.com 3. klassi õpetaja, matemaatika, loodusõpetus, tööõpetus, inimeseõpetus, kunst
VILJA VISTER vvilja@hot.ee 2. klassi õpetaja, muusika, matemaatika